Viktigt att fortsätta utveckla Sysselsättningsfondens förmåner – utbildningen och stöden måste riktas bättre till de grupper som behöver dem mest

FFC anser att utredningen om hur Sysselsättningsfondens verksamhet och stödformer kunde utvecklas är förtjänstfull. Utredarna föreslår att stöden för kontinuerligt lärande ska utvecklas så att de bättre motsvarar förändringarna i arbetslivet och når också löntagare som har fått mindre utbildning.
23.06.2021 10:57
FFC
Foto: iStock

I den utredning som publicerades i dag anser utredarna att det är problematiskt att de förmåner ur Sysselsättningsfonden som stöder vuxenutbildning och studier i hög grad koncentreras till personer som redan är välutbildade. Det är dock de som har låg utbildning, till exempel endast utbildning på grundskolenivå, som skulle vara i störst behov av utbildning.

– Personer med mindre utbildning är arbetslösa mer och deras yrkeskarriärer är klart kortare än för personer med utbildning på andra stadiet eller högskolenivå. Man kunde lösa det här problemet genom att utveckla vuxenutbildningen så att den bland annat blir mindre examensinriktad samt genom att erbjuda fler kortare utbildningar och göra det möjligt att avlägga bara en del av en examen, säger Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

Saana Siekkinen är direktör på FFC

Enligt den utredning som Social- och hälsovårdsministeriet har beställt (på finska) saknar Sysselsättningsfonden verktyg för att stödja lärande som sker i grupp på arbetsplatsen och branscher som genomgår snabba teknologiska förändringar. Som en lösning på det här föreslår utredarna en ny förmån som skulle stödja kontinuerligt lärande och utveckling i grupp på arbetsplatsen. Samtidigt kunde man nå de personer som de traditionella lärandeformerna inte lämpar sig för.

– När arbetslivet förändras är det nödvändigt att utveckla sitt kunnande och ägna sig åt kontinuerligt lärande. Det skulle vara speciellt viktigt att utveckla nya arbetssätt och stöd för att främja det lärande som sker på arbetsplatserna. Därför är det ett välkommet initiativ som utredarna kommer med när de föreslår en förmån för lärande som sker i grupp på arbetsplatsen. Det här förslaget kunde utgöra en god grund för fortsatt beredning.

Dessutom föreslår utredarna att vuxenutbildningsstödet ska utvecklas så att det bättre kan svara på de kompetensutvecklingsbehov som den teknologiska utvecklingen i arbetslivet medför och i synnerhet stödja grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

– Man ska fördomsfritt gå igenom förslagen. FFC föreslår att man utifrån det utredningsarbete som nu är färdigt ska inleda en fortsatt beredning där man särskilt granskar hur yrkesexamensstipendiet och utbildningsersättningen kunde utvecklas, och kritiskt bedömer de resurser som används för de här stödformerna. Dessutom ska man utreda hur resurserna kunde omfördelas för att förbättra kunnandet hos personer med mindre utbildning och öka lärandet som sker på arbetsplatserna, säger Saana Siekkinen.

Sysselsättningsfonden är en genom lag grundad organisation som förvaltas av arbetsmarknadsparterna. Fonden samlar in arbetslöshetsförsäkringspremier, finansierar det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa och främjar utvecklingen av löntagarnas kompetens genom vuxenutbildningsförmåner.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.