"Bästa skoldagen någonsin" – I Företagsbyn får skolelever bekanta sig med arbetslivet och företagsamhet

I lärandemiljön Företagsbyn får grundskoleelever öva arbetslivsfärdigheter som företagare och arbetstagare. Också FFC är med i Företagsbyn, som finns på 13 orter i Finland.
20.04.2022 11:51
LÖNTAGAREN
Hannele Melek (till höger), Benjamin Jantunen och Oiva Kantola fick pröva på att jobba på energibolaget Helen vid Företagsbyn i Vik i Helsingfors. Foto: Patrik Lindström

Lokalen fylls av ett glatt sorl. Eleverna i årskurs sex i lågstadieskolan Puistopolun alakoulu i Nordsjö har kommit till Företagsbyn i Vik i Helsingfors för att öva företagande och arbetslivsfärdigheter. Benjamin Jantunen håller till i energibolaget Helens "lokaler". I dag är han bolagets verkställande direktör.

– Jag betalar arbetstagarnas löner och skickar räkningar, berättar Jantunen om sina uppgifter.

Han håller som bäst ett möte med energirådgivaren Oiva Kantola och driftingenjören Hannele Melek.

Kantola beskriver sitt jobb som roligt. Han hade också först övervägt uppgiften som skogsmaskinsförare.

Så här fungerar Företagsbyn – en lärandemiljö som upprätthålls av organisationen Ekonomi och ungdom TAT. Också fackcentralen FFC deltar i Företagsbyn.

Företagsbyn är elevernas eget samhälle – en stad i miniatyr där de får jobba i ett eget yrke och får lön för sitt arbete.

Eleverna i årskurserna sex och nio tillbringar en skoldag i företagsbyn. Det är fråga om en helhet där eleverna får lära sig om arbetsliv, ekonomi och företagande.

Katja Syvärinen är direktör på FFC.

Det finns 13 företagsbyar på olika håll i Finland och de når 83 procent av eleverna i årskurs sex och 73 procent av eleverna i årskurs nio.

FFC har deltagit i Företagsbyn sedan mars i år.

– Jag är väldigt glad att vi gick med i verksamheten. Företagsbyarna når på ett heltäckande sätt ut till grundskoleeleverna och belyser på ett konkret sätt vad arbetslivet och företagande går ut på, säger Katja Syvärinen som är direktör på FFC.

Många unga känner inte till vilka rättigheter och skyldigheter de har som arbetstagare. Det framgår också av de fall som har diskuterats i offentligheten, där unga arbetstagare har utnyttjats i bland annat servicesektorn.

– FFC:s mål är att unga när de går ut grundskolan ska förstå hur arbetslivet fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter de har som arbetstagare.

I samhället råder stor enighet om att det är viktigt med företagsamhet. Företagartänket har också slagit igenom väl bland unga. Katja Syvärinen anser att det är lika viktigt att känna till spelreglerna i arbetslivet.

– Företagsbyn spelar en central roll när det gäller att utveckla de här kunskaperna.

Aino Yrttiranta är bykoordinator på Företagsbyn, medan Tytti Solas är chef för medelanskaffning vid Ekonomi och ungdom TAT. Foto: Patrik Lindström

I företagsbyarna på olika håll i Finland deltar inte bara riksomfattande företag utan också lokala företag, så att unga ska få bekanta sig med de företag som finns i den egna regionen. Det berättar Tiina Solas som är chef för medelanskaffning vid Ekonomi och ungdom TAT.

Hon påpekar att eleverna i företagsbyarna också får bekanta sig med företag och yrken som inte syns särskilt mycket i offentligheten eller direkt för kunderna.

– De får bilda sig en uppfattning om hurdana olika branscher och yrken det finns och vilka företag och jobbmöjligheter som finns i det egna närområdet, säger Tiina Solas.

Rättigheter och skyldigheter synliggörs genom spel

I samarbete med Företagsbyns experter har FFC byggt upp en inlärningshelhet vid Företagsbyn för lågstadiet. Som arbetstagare vid ett företag ska eleverna tillsammans klara av en frågelek om arbetslivets spelregler. Under frågeleken får eleverna bekanta sig med olika situationer och påståenden med koppling till arbetslivet och de får lösa utmaningarna tillsammans med sitt team.

I frågeleken får de unga svara på frågor om bland annat om arbetsavtal, introduktion i arbetet och övertidsarbete. Spelet ger eleverna respons och mer information utifrån deras svar när frågeleken framskrider.

Företagsbyn har i samarbete med FFC tagit fram en uppgift där eleverna i Företagsbyn för högstadiet planerar en rekryteringskampanj för att locka unga sommarjobbare till sitt företag. Samtidigt svarar de unga bland annat på frågor om hur nya arbetstagare ska introduceras i arbetet och hur företaget kan få unga att välja just deras företag som sin arbetsplats.

I samband med rekryteringsövningen får eleverna lära sig vilka frågor man kan avtala om på arbetsplatsen och vilka saker som bestäms i till exempel kollektivavtalen eller lagstiftningen. Övningen bidrar också till att förstå varför det är viktigt att företagen är ansvarsfulla.

– Vi behöver bra och ansvarsfulla företagare och därigenom bra arbetsplatser för arbetstagarna, betonar Katja Syvärinen från FFC.

Genom olika uppgifter får eleverna lära sig om de rättigheter och skyldigheter man har som företagare och arbetstagare. Foto: Patrik Lindström

Konceptet har bevisad effekt

Eleverna är entusiastiska över dagen i företagsbyn. En vanlig kommentar är att det är ”den bästa skoldagen någonsin”, berättar bykoordinatorn Aino Yrttiranta.

Enligt henne förstår de barn och unga som deltar snabbt vad konceptet går ut på och många elever visar under dagen i företagsbyn prov på färdigheter som inte har kommit fram i skolan.

– Det är viktigt att deltagarna får uppleva entusiasm, för det motiverar och hjälper dem lära sig.

Eleverna agerar enligt den arbetsuppgift de har fått. Handledarna erbjuder stöd, men det är eleverna som har huvudrollen och det finns inte bara ett rätt sätt att göra en viss sak, betonar Aino Yrttiranta.

Lärarna är med, men i en biroll. Läraren Mirka Sillanpää anser att det bästa med Företagsbyn är att man gör samma saker som i arbetslivet och riktiga företag.

– För många elever är det här första gången de får lära sig vad arbetslivet är och hur de i ”verkliga livet” kan ha nytta av de ämnen som de har läst i skolan.

Tiina Solas från TAT betonar att forskning visar att Företagsbyn är ett koncept som har effekt.

– Unga som har besökt företagsbyn söker i högre grad sommarjobb än andra unga och de har också bättre kunskaper än genomsnittet i ekonomiska frågor och frågor som gäller cirkulär ekonomi.

Pirjo Pajunen
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Företagsbyar på 13 orter i Finland

  • Företagsbyns lärandemiljöer finns i Esbo, Helsingfors, Åbo och Vasa samt Jyväskylä, Kuopio, Villmanstrand, Lahtis, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors, Rovaniemi och Joensuu.
  • Lärandemiljöerna når elever och lärare i över 230 kommuner.
  • I genomsnitt besöks företagsbyarna av 75 elever per dag. Under varje läsår får sammanlagt 52 000 sjätteklassare och 45 000 niondeklassare en möjlighet att lära sig arbetslivs- och ekonomifärdigheter i Företagsbyn.
  • FFC är också med i mobilapplikationen Jobbcoachen som handleder unga i arbetslivet. Appen upprätthålls av TAT och avsikten är att en svenskspråkig version av appen ska lanseras i år.
  • Också FFC:s egen tjänst Arbetslivets spelregler ger unga råd i frågor som gäller arbetslivet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.