Tre frågor om reformen av kontinuerligt lärande – Om reformen lyckas kommer den att förbättra arbetstagarnas möjligheter att utbilda sig

Regeringen har inlett en reform av det kontinuerliga lärandet, och det är en viktig sak för i synnerhet dem som jobbar inom FFC:s branscher. Det säger Mikko Heinikoski som är chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik på FFC. Kontinuerligt lärande betyder att man kan utveckla sitt eget kunnande under hela arbetskarriären.
05.11.2019 09:35
LÖNTAGAREN
För tillfället är de verkliga möjligheterna att utveckla sitt kunnande avsevärt sämre för personer i arbetaryrken än för till exempel högutbildade. Därför behövs en reform av det kontinuerliga lärandet. Foto: iStock

1. Vad handlar reformen om och vad vill man uppnå?

– Reformen av det kontinuerliga lärandet finns inskriven i regeringsprogrammet, och det man tittar närmare på är bland annat utbildningsutbudet och finansieringen samt utkomsten under studietiden. Reformen behövs, för det har gått en lång tid sedan senaste motsvarande reform. Arbetslivet och kunskapskraven har förändrats mycket under de senaste åren.

– Reformen bereds parlamentariskt, vilket betyder att alla riksdagspartier och arbetsmarknadsorganisationer deltar i beredningen. Dessutom har projektet en uppföljningsgrupp på bred bas, där centrala aktörer och intressegrupper är representerade.

2. Hur gynnas arbetstagarna inom FFC:s branscher av reformen?

Mikko Heinikoski är chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik på FFC.

– Om reformen lyckas så förbättras arbetstagarnas möjligheter till personalutbildning och utbildning på eget initiativ – oberoende av hurdan ekonomisk situation och vilken ställning på arbetsmarknaden man har.

– För tillfället är de verkliga möjligheterna att utveckla sitt kunnande avsevärt sämre för personer i arbetaryrken än för till exempel högutbildade. Personalutbildningen fördelas ojämnt och utbildningsformerna tar inte hänsyn till behoven hos till exempel äldre personer. 

3. Hur viktig anser du att reformen är?

– Reformen behövs verkligen och man har satt upp ambitiösa mål för den. FFC har starkt förbundit sig till projektet, och hoppas att det ska leda till förändringar som fungerar också i framtiden.
 
– FFC anser att det är viktigt att man i samband med reformen fäster särskild uppmärksamhet vid yrkesutbildningen, vid att stärka baskunskaperna hos den vuxna befolkningen samt vid utkomsten under studietiden.

– Ett centralt mål för reformen är att hitta hållbara lösningar som gör att arbetstagarna och jobben bättre kan matchas mot varandra. Kunniga arbetstagare förbättrar företagens konkurrenskraft och möjligheter att växa. Därför är det viktigt att de instanser som deltar, i synnerhet arbetsgivarna, kan se nyttan med reformen och inte gör sig skyldiga till att endast kortsiktigt driva sina egna intressen.

– Tidigare har man lyckats genomföra stora reformer när man har berett dem parlamentariskt och på bred bas. Hoppas att det lyckas den här gången också.

– Linjerna för reformen blir klara i slutet av nästa år, men reformen kommer att verkställas stegvis under hela regeringsperioden.

Läs mer om kontinuerligt lärande på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.