Löntagaren slutar utkomma på papper

FFC:s styrelse har beslutat att Löntagaren slutar utkomma som papperstidning vid årsskiftet. I fortsättningens ska FFC:s kommunikation ske digitalt.
26.09.2017 10:00
LÖNTAGAREN
Löntagaren utkommer ännu en gång i år.

En del av de FFC-anslutna förbunden har meddelat att de inte vill fortsätta prenumerera på Löntagaren och därför har FFC:s styrelse beslutat att tidningen inte ska komma ut i pappersform från år 2018.

Löntagaren har en upplaga på cirka 17 000 exemplar. Tidningen har varit en medlemsförmån för de FFC-anslutna fackförbundens svenskspråkiga medlemmar, som kompensation för att förbundens egna tidningar inte har haft så mycket material på svenska. Förbunden har prenumererat på tidningen enligt lite olika principer. I de flesta förbunden har alla svenskspråkiga medlemmar automatiskt fått tidningen, men i vissa förbund har tidningen endast gått till förtroendevalda eller till medlemmar som har meddelat förbundet att de vill prenumerera på Löntagaren

Tanken är att Löntagaren ska ersättas av FFC:s och Löntagarens svenska nyhetsbrev som skickas per epost. En fördel med nyhetsbrevet är att det kan skickas ut betydligt oftare än vad Löntagaren ges ut. Utmaningen blir ändå att nå ut till de svenskspråkiga medlemmarna lika bra som med en papperstidning som dimper ner i postlådan. FFC kommer naturligtvis också att fortsätta publicera svenskspråkigt material på webben.

Löntagaren började ges ut 1971. Tidningen utkommer i år med fem nummer som alla består av 52 sidor. Under åren 2011–2016 utkom tidningen sex gånger per år och bestod av 52–68 sidor per nummer. Dessutom har Löntagaren gett ut ungdomsbilagan JobbDax som har distribuerats till yrkes- och gymnasiestuderande som håller på att komma ut i arbetslivet.

Medlemmarna vädjade

FFC:s finskspråkiga tidning Palkkatyöläinen lades ner i fjol. Till skillnad från Löntagaren, som riktar sig till vanliga medlemmar, var Palkkatyöläinens målgrupp förtroendemän och andra fackligt aktiva. Det var också i fjol som Löntagaren blev nedläggningshotad, men då fick tidningen ett års tilläggstid.

I samband med nedläggningshotet i fjol skrev 110 fackligt aktiva ett öppet brev till FFC:s styrelse där de vädjade för att bevara tidningen. En stor del av dem som undertecknade brevet var förtroendemän eller arbetarskyddsfullmäktige. Enligt medlemmarna försvåras intressebevakningen på arbetsplatserna om tillgången till svenskspråkig information om facket och arbetslivet försämras.

Det är i skrivande stund oklart hur FFC:s medlemsförbund kommer att utveckla sin egen svenskspråkiga kommunikation när Löntagaren läggs ner. Mer om detta i nästa nummer – det sista numret – av Löntagaren i november.

Jonny Smeds

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.