Därför läggs Löntagaren ner som papperstidning – FFC övergår till digital kommunikation

I stället för papperstidningen Löntagaren tänker FFC satsa på webbnyheter, sociala medier och ett nyhetsbrev som kommer ut betydligt oftare än tidningen.
16.11.2017 15:25
LÖNTAGAREN
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta förstår att nedläggningen av Löntagaren väcker känslor i Svenskfinland. Foto: Patrik Lindström

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta säger att det finns flera orsaker bakom beslutet att sluta ge ut Löntagaren som papperstidning.

– Medlemsförbunden har överlag skurit ner finansieringen av FFC. Flera stora förbund har också meddelat att de inte kommer att prenumerera på Löntagaren i fortsättningen. Och därtill har vi fattat ett principbeslut om att FFC:s kommunikation ska övergå till att vara digital, säger han.

FFC:s finskspråkiga tidning Palkkatyöläinen slutade utkomma i pappersformat redan i fjol. Den tidningen är ändå inte direkt jämförbar med Löntagaren, eftersom den riktade sig till förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och andra med fackliga förtroendeuppdrag. Tidigare hade FFC också en ungdomstidning, Arvo, men den lades ner redan för flera år sedan.

Palkkatyöläinen utkom fram till i fjol fem gånger per år och ersattes i praktiken av ett nyhetsbrev som kommer ut varannan vecka. Nu ska FFC göra samma reform på den svenskspråkiga sidan. Fördelen är ett snabbare publiceringstempo, nackdelen är att det blir svårt att nå ut till medlemmarna när inte tidningen dimper ner i postlådan.

Också Jarkko Eloranta medger att de svenskspråkiga medlemmarna kan gå miste om en del information på sitt modersmål.

– Det gäller i synnerhet i de mindre förbund som inte har egen svenskspråkig information.

FFC:s och Löntagarens nyheter har redan i flera år publicerats på en gemensam webbplats. Inom kort kommer både webbplatsen och nyhetsbrevet att förnyas. Avsikten är bland annat att göra dem mer mobilanpassade.

Tidningen var en medlemsförmån

Löntagaren har haft en upplaga på cirka 17 000 exemplar och har varit en medlemsförmån för de FFC-anslutna fackförbundens svenskspråkiga medlemmar, som kompensation för att förbundens egna tidningar inte har haft så mycket material på svenska.

Förbunden har prenumererat på tidningen enligt lite olika principer. I många förbund har alla svenskspråkiga medlemmar automatiskt fått tidningen, men i vissa förbund har tidningen endast gått till förtroendevalda eller till medlemmar som har meddelat att de vill prenumerera. En del, i synnerhet mindre, förbund har helt låtit bli att prenumerera på tidningen åt sina medlemmar.

Jonny Smeds

Sista numret av tryckta Löntagaren utkommer den 22 november.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.