Franska fackförbund drygar ut sina sinande strejkkassor genom insamlingar på webben – och har redan fått in över 4,5 miljoner euro

Den rekordlånga transportstrejken i Frankrike har lett till att fackförbundens strejkkassor töms. För att hjälpa de strejkande arbetstagarna har man startat flera webbinsamlingar, som redan har gett ett tillskott på över 4,5 miljoner euro. 
28.01.2020 11:20
LÖNTAGAREN
Den franska fackliga centralorganisationen CGT:s affisch uppmanar folk att donera pengar till dem som strejkar mot pensionsreformen. Foto: CGT

Det verkar motsägelsefullt, men samtidigt som fransmännen fnyser ut sin frustration framför stängda metroingångar, så förhåller de sig ändå positivt till strejken. Enkäter visar nämligen att mer än 60 procent av befolkningen i Frankrike stöder de strejkande arbetstagarnas krav. Det märks också i intäkterna från de många insamlingar som ordnas till förmån för de strejkande arbetstagarna.

Den insamling som den fackliga centralorganisationen CGT startade i januari har hittills gett 2,6 miljoner euro. När man också räknar med alla mindre insamlingar, har hundratusentals fransmän stött de strejkande arbetstagarna med mer än 4,5 miljoner euro.

De strejkande arbetstagarna är uppröra över den pensionsreform som den franska regeringen har lagt fram, där man försöker förenhetliga pensionsåldrarna inom de olika branscherna. Reformen skulle huvudsakligen beröra endast nya arbetstagare, som anställs i framtiden.

De som i första ledet protesterar mot reformen är järnvägsarbetarna och bland annat metroförarna. Att de i genomsnitt har en lägre pensionsålder har motiverats med bland annat exceptionella arbetstider.

– Vi får inte glömma att våra nuvarande anställningsförmåner är ett resultat av den kamp som gångna generationer har fört, säger Eliott Exbrayat som är huvudförtroendeman vid företaget RATP som upprätthållet metronätet i Paris.

Han konstaterar att det faktum att insamlingen har gått bättre än väntat inte bara har gett de strejkande arbetstagarna ekonomiskt stöd, utan också mental uppbackning.

– Kommentarer som "stå på er" och "tack till er som strejkar" har skickats in via centralorganisationens insamlingssida, och det värmer.

Dessutom har kända skådespelare och fotbollsspelare uttryckt sitt stöd för stridsåtgärderna. Men den här tacksamheten syns inte alltid i de få lokaltåg som trafikerar trots strejken, när passagerarna armbågar sig in i de fullsatta vagnarna och gormar på sina medresenärer.

Många kämpar på utan strejkbidrag

Att strejkkassorna sinar beror på att strejken har blivit historiskt lång – den har pågått sedan den 5 december – men också på att den fackliga organiseringsgraden är låg i Frankrike. Det betyder att fackförbunden får in betydligt mindre pengar genom medlemsavgifter än till exempel i Finland. 

Centralorganisationen CGT:s strejkbidragskassa består till största delen av privata donationer. Också det största fackförbundet CFDT får största delen av sin strejkkassa från andra källor än medlemsavgifterna. 

Den utdragna strejken har lett till att många arbetstagare är tvungna att kämpa för att kunna försörja sig och sin familj. De strejkande arbetstagarna går miste om i genomsnitt 60 euro i löneinkomster varje dag. Det här har lett till att vissa rentav har blivit tvungna att återgå till arbetet mot sin vilja.

Strejkinsamlingarna kommer alltså väl till pass. Pengarna fördelas till strejkarna enligt hur länge de har strejkat, men också med hänsyn till hur trängd familjens ekonomiska situation är.

Den första webbinsamlingen för strejkande arbetstagare ordnades år 2016 när de franska arbetstagarna strejkade mot en reform av arbetslagen. Då lyckades facket samla in drygt en miljon euro, men å andra sidan var den strejken kortare.

Virpi Latva, frilansjournalist i Paris
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.