FFC vill att vuxenutbildningen totalrenoveras

Finlands största löntagarcentralorganisation vill göra en totalreform av utbildningen som är avsedd för vuxna.
23.05.2016 16:23 admin
Nyhet Arbetsliv
FFC:s utbildningschef Mikko Koskinen

– Finansieringen av vuxenutbildningen riktas delvis fel. När resurserna blir allt knappare borde man snabbt börja använda dem på ett vettigare sätt. Annars hotas vi av en situation där förändringarna orsakar mer långvarig arbetslöshet och en allt större grupp löntagare slutligt lämnar arbetsmarknaden, påpekar FFC:s utbildningschef Mikko Koskinen.

Digitaliseringen har bedömts utplåna mer än 40 procent av uppgifterna för lågutbildade, när motsvarande tal för högutbildade är 16 procent.

Koskinen betonar att digitaliseringen och förändringarna i näringsstrukturen framför allt drabbar arbeten inom FFC-branscherna, när rutinmässiga uppgifter ersätts med arbete som kräver större kunnande.

– Trots att vuxenutbildning är det bästa förebyggande omställningsskyddet så deltar inte arbetstagarna i utbildning lika ofta som de redan utbildade tjänstemännen.

Kunnandet uppdateras mest i den branschvisa personalutbildningen som arbetsgivaren erbjuder. I krympande branscher ger inte en sådan utbildning beredskap för ett eventuellt branschbyte.

Utbildningschef Mikko Koskinen påminner om att de vuxna som nu i lägst grad deltar i vuxenutbildningen är de som skulle behöva den mest.

– Man erbjuder minst utbildning åt dem vars grundläggande färdigheter är svaga, eller dem som löper störst risk att bli arbetslösa. Det är framför allt äldre, lågutbildade och invandrare som sitter fast i en kunskapsgrop.

På sitt utbildningsseminarium idag presenterar FFC tio missförhållanden inom vuxenutbildningen.

– Diskussionen om den finländska vuxenutbildningens tillstånd är nu öppnad och det är viktigt att diskussionen fortsätter. I höst presenterar vi våra förslag på hur utbildningen borde förnyas.

Utredningen Aikuiskoulutus rikki? – Kymmenen koulutuksen epäkohtaa (på finska) har gjorts av FFC:s högskolepraktikant Aapo Hiilamo.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.