En välkommen reform, men flexibiliteten hade gärna fått öka ännu mer – FFC:s socialpolitiska expert svarar på tre frågor om reformen av familjeledigheterna

Riksdagen har börjat behandla det förslag till reform av familjeledigheterna, som presenterades av regeringen tidigare i år. Fackcentralen FFC har länge drivit en reform och anser att förslaget innehåller många förbättringar. Tuuli Glantz är socialpolitisk expert på FFC och hon svarar på tre frågor om reformen.
21.09.2021 10:57
LÖNTAGAREN
Familjeledigheterna blir mer jämställda när pappornas andel av ledigheterna ökar. Foto: Creative commons

1. Hur förändras familjeledigheterna?

– Reformen gör att den ledighet som papporna kan ta ut ökar och på det sättet främjar reformen ett jämlikt föräldraskap. Sammanlagt ökar den inkomstrelaterade ledigheten med nästan två månader. I samband med reformen får papporna också förhöjd dagpenning, vilket förhoppningsvis ska uppmuntra papporna att utnyttja ledigheterna.

– Det blir också lättare att kombinera jobb och familj, eftersom familjeledigheterna i fortsättningen kan tas ut i delar. Föräldrapenning kan betalas flexibelt för enskilda dagar, en del av dagen, en del av veckan eller till exempel varannan vecka. Det är också bra att man inte straffas om att man väljer att jobba en dag då och då, utan att man kan ta ut den oanvända familjeledigheten senare.

– I den nya modellen beaktas också olika familjeformer bättre än för närvarande. Det kommer till exempel att ske förbättringar för flerlingsfamiljer, adoptivfamiljer och familjer med en förälder.

2. Vad blev en besvikelse?

– Den blir möjligt att ta ut familjeledigheterna mer flexibelt, men löntagarnas möjligheter att dra nytta av flexibiliteten förblir tyvärr begränsade också efter reformen. I den nya modellen har föräldrarna olika möjligheter att utnyttja ledigheterna flexibelt, beroende på om de är löntagare eller har en annan ställning i arbetslivet.

– Förmånssystemet begränsar inte längre hur man tar ut familjeledigheterna, så till exempel företagare och frilansare kan hålla ledigheterna mycket flexibelt. För dem som är anställda begränsar ändå arbetsavtalslagen möjligheterna att ta ut ledigheter, eftersom man huvudsakligen ska meddela tidpunkten för ledigheten två månader i förväg. De som är anställda kan enligt den nya modellen ta ut föräldraledighet i fyra delar under året, när ledigheten för närvarande kan tas ut i två delar.

3. Varför förblir hemvårdsstödet oförändrat?

– I samband med reformen skulle det ha varit bra att granska alla stöd för barnvård, däribland hemvårdsstödet. Det skulle vara viktigt att familjeledigheterna i sin helhet stöder ett likvärdigt föräldraskap, underlättar vardagen för familjerna och främjar jämställdhet. Nu har regeringen ändå beslutat att inte röra hemvårdsstödet i samband med den här reformen.

Läs också: Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.