Dialogen har en central roll i samarbetslagen – det lönar sig för personalen att vara aktiv

Den nya samarbetslagen betonar att arbetsgivaren och arbetstagarna ska föra en regelbunden dialog på arbetsplatsen. Målet är att parterna tillsammans ska utveckla arbetsplatsen och förbereda sig på de förändringar som kan ske.
20.06.2023 12:36
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

Den största förändringen i lagen, som trädde i kraft i januari 2022, är modellen för regelbunden dialog. Tanken med modellen är att parterna på arbetsplatsen ska samarbeta också under goda tider. Arbetstagarna och arbetsgivaren för regelbundet en dialog om företagets situation och framtidsutsikter samt sådana frågor som påverkar personalen. På det här sättet kan man bättre förbereda sig på eventuella förändringar och fundera på hur till exempel personalens kunnande borde utvecklas.

Lagen ger nu bättre möjligheter att diskutera företagets situation och framtidsutsikter samt reagera på utmaningarna också på andra sätt än genom att minska antalet anställda.

– Målet är att man ska föra en genuin dialog i realtid om de frågor som berör personalen, inklusive företagets ekonomiska situation, säger FFC:s chefsjurist Timo Koskinen.

Han betonar att både arbetsgivare och arbetstagare drar nytta av den regelbundna dialogen.

Timo Koskinen är chefsjurist på FFC.

– Ett fungerande och smidigt samarbete är en väsentlig del av företagens konkurrenskraft. På det sättet utvecklar man arbetstagarnas kunnande och välbefinnande samt förbättrar arbetsproduktiviteten och företagets ekonomiska framgång.

Speciellt viktigt är det att föra en dialog nu när arbetslivet genomgår stora förändringar. Företagen har till exempel svårt att hitta kunnig arbetskraft och det råder rentav brist på arbetskraft inom vissa branscher. Timo Koskinen betonar att en fungerande dialog på arbetsplatsen ökar förtroendet och hjälper till att lösa de här utmaningarna.

– Ett gott samarbete på arbetsplatsen är också en förutsättning för att rekryteringen ska fungera, i synnerhet när det inom många branscher är konkurrens om arbetskraften.

Lagen slår fast ramarna för dialogen: enligt lagen ska dialogen i regel föras en gång per kvartal. Som en del av dialogen kan man utarbeta en plan för utveckling av arbetsgemenskapen. Timo Koskinen anser att det lönar sig att satsa på det här förutseende utvecklingsarbetet.

Arbetsgivaren måste förhandla med personalen

Enligt samarbetslagen är arbetsgivaren skyldig att förhandla med personalen innan man fattar beslut som väsentligt påverkar personalens ställning.

– Det lönar sig för personalen att ta initiativ och fullt ut utnyttja de möjligheter som lagen ger. Vid omställningsförhandlingar har personalens representant till exempel rätt att föreslå andra lösningar i stället för uppsägningar.

Samarbetslagen tillämpas på företag med minst 20 anställda och samarbetsombudsmannen övervakar att lagen följs. Om arbetsgivaren får en uppmaning att följa lagen men ändå inte gör det, kan arbetsgivaren rentav dömas till böter.

Personalen gör klokt i att hålla fast vid bestämmelserna i lagen

  • Enligt samarbetslagen ska arbetsgivaren föra dialog med personalen minst fyra gånger per år om företaget har minst 30 anställda. Vid företag med 20–29 anställda ska dialogen föras minst två gånger per år och vid företag där personalen saknar företrädare ska dialogen föras minst en gång per år.
  • Arbetsgivaren och personalen kan lokalt komma överens om att genomföra dialogen på något annat sätt, men det ligger i personalens intresse att hålla fast vid åtminstone de förhandlingar som slås fast i lagen.
  • I utvecklingsplanen för arbetsgemenskapen skriver man in ansvarsfördelningen och tidtabellen för de överenskomna åtgärderna, samt hur man ska följa upp åtgärderna.

Ladda ner FFC:s guide om samarbetslagen för förtroendevalda på arbetsplatserna (på finska).

Se en inspelning från ett seminarium som FFC ordnade om samarbetslagen och samarbetsombudsmannens roll (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.