Två kandidater berättar varför de ställer upp i välfärdsområdesvalet – Vill driva frågor som påverkar vardagen för invånarna

Anne Puntanen och Markku Eilola-Jokivirta kandiderar i välfärdsområdesvalet i januari. Vad är det som får dem att ställa upp i valet och vilka frågor brinner de för?
02.11.2021 09:51
LÖNTAGAREN
Anne Puntanen bestämde sig för att ställa upp som kandidat eftersom hon vill bidra till folks hälsa och välmående. Foto: Paula Myöhänen

"Jag kandiderar i välfärdsområdesvalet", skrev Anne Puntanen från St:Michel för ett tag sedan på Facebook. Med det beskedet inledde 61-åriga Puntanen sin kampanj.

– Det var bara början. Närmare valet intensifieras kampanjtakten. Jag ska träffa folk ansikte mot ansikte på alla tänkbara ställen. Jag tänker också utnyttja sociala medier och möjligheterna till livediskussioner där. Mina barnbarn, som är i tonåren, hjälper ivrigt, berättar hon.

Välfärdsområdesvalet hålls den 23 januari och förhandsröstningen inleds den 12 januari.

Anne Puntanen försöker bli invald i Södra Savolax välfärdsområdesfullmäktige från SDP:s lista. Hon har gedigen erfarenhet av social- och hälsovårdsfrågor. Puntanen är huvudförtroendeman för fackförbundet JHL:s medlemmar som jobbar inom Essote, samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax. Dessutom jobbar hon en dag i veckan som servicehandledare med stödtjänster som ges i hemmet.

Därtill har hon erfarenhet av social- och hälsovårdsfrågor från stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i S:t Michel.

– Jag upplever att jag har kompetens och något att bidra med. Jag vill påverka folks hälsa och välfärd och se de stora helheterna, motiverar Puntanen beslutet att kandidera.

Hon säger att Södra Savolax på flera sätt skiljer sig från många andra välfärdsområden. Avstånden är långa och bosättningen är gles. Därför vill Puntanen att social- och hälsovårdstjänsterna skräddarsys för förhållandena i området.

– Jag anser att vi borde utveckla rörliga och digitala tjänster. Dels borde man ta tjänsterna till människorna och dels borde man i större utsträckning utnyttja läkar- och sjukskötarmottagning på distans. Man behöver inte alltid besöka mottagningen. Det viktigaste är att garantera lika tjänster för alla, säger Anne Puntanen.

"Valet påverkar oss alla"

För Markku Eilola-Jokivirta från Uleåborg är viljan att värna om räddningsväsendet och höja dess beredskap viktig när han ställer upp som kandidat i välfärdsområdesvalet i Norra Österbotten.

För Markku Eilola-Jokivirta är det viktigt att akutvården fungerar också i glesbygden. Foto: Maiju Pohjanheimo

– Jag är dålig på att ge vallöften. Beslutsfattandet bygger ju på förhandlingar och kompromisser. Jag anser ändå att också de små stationerna i periferin borde få någon slags startberedskap inom akutvården. Också på de här stationerna ska fordon och utrustning vara tidsenliga och personalen ska ha bästa möjliga kompetens, säger 50-åriga Eilola-Jokivirta som ställer upp i valet för Vänsterförbundet.

Han jobbar som säkerhetsvakt vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg och hör till fabriksbrandkåren. Dessutom är han medlem i delegationen för polisinrättningen i Uleåborg.

Under den förra kommunalvalsperioden ökade hans kunskap om räddningsväsendet och brandsäkerheten, när han var medlem i byggnadsnämnden i Uleåborg.

– Jag tänker föra kampanj främst i sociala medier. Möten ansikte mot ansikte är också viktiga. Under kaffebordssamtalen vill jag få folk att inse att det överhuvudtaget är viktigt att rösta. Valet berör oss alla – det handlar ju om tjänsterna i vår vardag, betonar Eilola-Jokivirta.

Vad gör de nya fullmäktige?

De ledamöter som väljs till välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om bland annat välfärdsområdets verksamhet och budget. Fullmäktige avgör också på vilket sätt välfärdsområdet ska samarbeta med kommunerna samt de organisationer och privata företag som producerar social- och hälsovårdstjänster.

Fullmäktige utser också de högsta tjänstemännen inom välfärdsområdet, samt fattar beslut som påverkar hur personalen mår och orkar i arbetslivet.

Anu Vallinkoski
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Läs mer om vad välfärdsområdesvalet handlar om och varför det är viktigt att rösta.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.