Arbetsavtal

När du börjar ett nytt jobb ska du och arbetsgivaren göra upp ett arbetsavtal. Det kallas också anställningsavtal.

I arbetsavtalet lovar du att göra det arbete ni kommit överens om, och arbetsgivaren lovar att betala dig lön för arbetet. I arbetsavtalet kommer ni överens om lönen, samt till exempel om arbetstiden, dina arbetsuppgifter och hur länge du ska arbeta där.

Det är klokast att ni gör upp arbetsavtalet skriftligt, och vanligen gör man så. Också ett muntligt arbetsavtal räcker, men ett skriftligt är bättre. Om det blir problem är det lätt att kontrollera i det skriftliga arbetsavtalet vad ni har kommit överens om.

Om du inte får ett skriftligt arbetsavtal, måste arbetsgivaren ändå skriva ner anställningsvillkoren på ett papper och ge dig pappret.

Den här redogörelsen måste ges inom en månad från den dag du blev anställd. Om din arbetsgivare inte ger dig en redogörelse, bryter arbetsgivaren mot arbetsavtalslagen.

Läs noga igenom arbetsavtalet innan du skriver under avtalet. Om det är något du inte förstår, skriv inte under avtalet. Du kan till exempel fråga råd

Arbetsavtalets innehåll

 1. arbetsgivarens namn
 2. arbetstagarens namn, alltså ditt namn
 3. när arbetet börjar
 4. om du har prövotid och hur lång den är
 5. hur lång tid du ska arbeta, alltså om du är fast anställd eller visstidsanställd
 6. var du arbetar
 7. dina arbetsuppgifter
 8. hur stor lön du har och när du får lönen
 9. arbetstid
 10. semester
 11. uppsägningstid
 12. vilket kollektivavtal som gäller
 13. datum och underskrift

Ett avtal om visstidsanställning måste dessutom inenhålla

 1. varför arbetsavtalet är för en viss tid
 2. hur länge du är anställd


Din lön och andra förmåner får inte vara sämre än det som står i kollektivavtalet eller lagarna.

Prövotid

På ett nytt jobb kan du ha en prövotid i början. Du eller arbetsgivaren kan avsluta anställningen under prövotiden. Men din anställning får inte avslutas på diskriminerande eller osakliga grunder.

Lär känna kollektivavtalet

Ett kollektivavtal är ett avtal om anställningsvillkoren för en viss bransch. Anställningsvillkor är till exempel lön, arbetstid och semester.

I Finland finns det lagar som styr vissa saker på arbetsplatsen, men inte alla. Kollektivavtalet bestämmer många saker. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarnas förbund och ett fackförbund som representerar arbetstagarna.

Om din arbetsgivare inte är skyldig att följa ett kollektivavtal, så måste arbetsgivaren ändå följa Finlands lagar.

Nästan varje bransch har ett eget kollektivavtal. Bland annat handeln, städbranschen och byggbranschen har ett eget kollektivavtal. När du kommer till en ny arbetsplats, fråga vilket kollektivavtal de följer där. Du får kollektivavtalet för din bransch

 • på din arbetsplats
 • hos ditt fackförbund
 • på adressen www.finlex.fi.

Också i lagen står det om arbetstagarens allmänna rättigheter och skyldigheter.