Arbetsavtal

När du börjar ett nytt jobb ska du och arbetsgivaren göra upp ett arbetsavtal. Det kan också kallas anställningsavtal.

I arbetsavtalet lovar du att göra det arbete ni har kommit överens om, och arbetsgivaren lovar att betala dig lön för arbetet. I arbetsavtalet kommer ni överens om lönen, samt till exempel arbetstiden, dina arbetsuppgifter och hur länge du ska arbeta där.

Det lönar sig att göra upp arbetsavtalet skriftligt, och vanligen gör man så. Också ett muntligt arbetsavtal räcker, men ett skriftligt är bättre. Om det blir problem är det lättare att kontrollera vad ni har kommit överens om när ni har det på papper.

Om du inte får ett skriftligt arbetsavtal, måste arbetsgivaren ändå skriva ner anställningsvillkoren på ett papper och ge dig pappret.

Den här redogörelsen måste arbetsgivaren ge dig inom en månad från den dag då du blev anställd. Om du inte får en redogörelse, bryter arbetsgivaren mot arbetsavtalslagen.

Läs noga igenom arbetsavtalet innan du skriver under det. Skriv inte under avtalet om det är något du inte förstår. Du kan till exempel fråga råd

Innehållet i arbetsavtalet

 1. arbetsgivarens namn
 2. arbetstagarens namn, alltså ditt namn
 3. när arbetet börjar
 4. om du har prövotid och hur lång den i så fall är
 5. hur lång tid du ska arbeta, alltså om du är fast anställd eller visstidsanställd
 6. var du arbetar
 7. dina arbetsuppgifter
 8. hur stor lön du har och när du får lönen
 9. arbetstid
 10. semester
 11. uppsägningstid
 12. vilket kollektivavtal som gäller
 13. datum och underskrift

Om du anställs för en viss tid måste arbetsavtalet dessutom inenhålla

 1. varför arbetsavtalet är för en viss tid
 2. hur länge du är anställd


Lönen och de andra förmånerna får inte vara sämre än vad som står i kollektivavtalet eller lagen.

Prövotid

När du börjar ett nytt jobb kan du ha en prövotid. Både du och din arbetsgivare kan avsluta anställningen under prövotiden. Men din anställning får inte avslutas på diskriminerande eller osakliga grunder.

Lär känna kollektivavtalet

Ett kollektivavtal är ett avtal om anställningsvillkoren i en viss bransch. Anställningsvillkor är till exempel lön, arbetstid och semester.

I Finland finns det lagar som styr vissa frågor på arbetsplatsen. Allt bestäms ändå inte i lagarna. Många villkor bestäms i kollektivavtalen. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarnas förbund och ett fackförbund som representerar arbetstagarna.

Om din arbetsgivare inte är skyldig att följa kollektivavtalet, så måste arbetsgivaren ändå följa Finlands lagar.

Nästan varje bransch har ett eget kollektivavtal. Bland annat handeln, städbranschen och byggbranschen har egna kollektivavtal. När du kommer till en ny arbetsplats, fråga vilket kollektivavtal de följer där. Du får kollektivavtalet för din bransch

Arbetstagarens allmänna rättigheter och skyldigheter är också inskrivna i lagen.