Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)

En kurs för nya huvudförtroendemän, förtroendemän och deras ersättare inom Industrifacket, SEL, Byggnadsförbundet och Pappersförbundet.
Tid: 22.3. - 26.3.2021 Plats:
Murikka-institutets utbildningslokal i Helsingfors
Adress:
Hagnäskajen 1, Helsingfors
Arrangör:
Industrifacket

Grundkursen är en inledande kurs för dig som förtroendeman. Det lönar sig att anmäla sig direkt efter att du blivit vald. Kursen ger dig grundkunskaper om förtroendemannens roll och uppgifter, du lär dig behärska olika begrepp, får tips gällande förhandlingsteknik och karterar din egen arbetsplats.

Kursens innehåll:

  • Vi bekantar oss med arbetslagstiftningen och andra normer som reglerar arbetslivet.
  • Vi fördjupar oss i grunderna för lokalt avtalande och övar på att förhandla.
  • Vi funderar på förtroendemannens roll som utvecklare av samarbetet på arbetsplatsen. 

Sista anmälningsdag är 22.2.2021.

Obs! Kursen är avsedd för medlemmar i Industrifacket, SEL, Byggnadsförbundet och Pappersförbundet. Medlemmar i andra fackförbund kan delta i den grundkurs för förtroendemän som JHL ordnarKontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen.

Mer information om kursen publiceras på Industrifackets webbplats.