Grundkurs för förtroendemän (3 dagar, webbkurs)

En kurs för nyvalda förtroendemän i de olika FFC-förbunden, och för dem som vill repetera intressebevakningens grunder.
Tid: 8.2. - 10.2.2021 Plats:
Webbkurs
Arrangör:
JHL

Under kursen går vi igenom förtroendemannens uppgifter och hur man konkret arbetar som förtroendeman. Du får en inblick i avtalssystemet, kollektivavtal, lagar och förordningar som gäller arbetslivet.

Kursen är uppbyggd så att du kan välja att använda en dator, en telefon eller en surfplatta för studierna – du behöver inte ladda ner nya program eller applikationer.

Obs! Kursen arrangeras av JHL men är öppen också för medlemmar i andra förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen. Kursen är inte avsedd för medlemmar i Industrifacket, SEL, Byggnadsförbundet och Pappersförbundet, eftersom de kan delta i den grundkurs för förtroendemän som Industrifacket ordnar.

Sista anmälningsdag är 11.1.2021.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.