Arbetslöshetskassor

När du är medlem i ett fackförbund kan du samtidigt höra till en arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassorna betjänar sina medlemmar i frågor som gäller arbetslöshet eller utkomstskydd för arbetslösa.

Förmåner som arbetslöshetskassorna betalar

 • inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa medlemmar
 • förhöjd inkomstrelaterad dagpenning
 • alterneringsersättning till medlemmar med alterneringsledighet
 • rörlighetsunderstöd

Medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden hör till följande arbetslöshetskassor

 • Arbetslöshetskassa Finka
 • Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
 • Arbetslöshetskassan för Tjänstemän i Specialbranscher
 • Byggbranschens Arbetslöshetskassa
 • Elbranschernas Arbetslöshetskassa
 • Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa
 • Industrins arbetslöshetskassa
 • JATTK-arbetslöshetskassa
 • Papperindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa
 • Post- och logistikbranchens arbetslöshetskassa
 • Servicebranschernas arbetslöshetskassa
 • Specialutbildades Arbetslöshetskassa
 • Transportbranschens Arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassornas kontaktinformation finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats.