Fortsättningskurs i arbetarskydd, del 1/2 (5 dagar)

Kursen är avsedd för medlemmar i de olika FFC-förbunden som har arbetarskyddsuppdrag på arbetsplatsen och som har gått grundkursen i arbetarskydd.
Tid: 31.8. - 4.9.2020 Plats:
Scandic Rosendahl
Adress:
Pyynikintie 13, Tammerfors
Arrangör:
JHL

Kursen fördjupar deltagarnas färdigheter att systematiskt och planmässigt främja och utveckla arbetarskyddet i samarbete på arbetsplatsen. Under utbildningen behandlas bl.a. mätare, metoder och verktyg inom arbetarskyddet. Deltagarna lär sig påverka säkerhetsklimatet och -kulturen på arbetsplatsen för att i samarbete med de övriga aktörerna inom arbetarskyddet gynna en kontinuerlig och fortsatt utveckling av välbefinnandet i arbetet. Inlärningen utvärderas genom att hålla studiedagbok, repetition av behandlade ämnen, arbete i grupp samt genom en mellanuppgift som företrädesvis behandlar aktuella utvecklingsteman på den egna arbetsplatsen.

Fortsättningskursen är avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Kursen lämpar sig också för andra som är intresserade av arbetarskydd eller som jobbar i uppgifter där det krävs färdigheter i arbetarskydd. Det finns inget absolut krav på att man gått grundkursen i arbetarskydd innan man deltar i denna kurs, med det är till fördel. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som innehar uppgifter inom arbetarskyddet. Innehållet lämpar sig väl för personer från olika branscher.

Sista anmälningsdag är 27.7.2020.

Obs! Kursen arrangeras av JHL men är öppen också för medlemmar i andra förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen. Kursen är inte avsedd för medlemmar i Industrifacket, SEL och Pappersförbundet, eftersom de kan delta i den fortsättningskurs i arbetarskydd som Industrifacket ordnar.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.

Scandic Rosendahl

Pyynikintie 13, Tammerfors