Syvärinen Katja

Vice ordförande, direktör
Johtaja Katja Syvärisen kasvokuva
Organisation
Telefon
katja.syvarinen@sak.fi
PB 157
00531
Helsingfors