Startkursför nyvalda förtroendemän (webbkurs)

En kurs för nyvalda förtroendemän inom Industrifacket.
Tid: 30.1.2021 Plats:
Webbkurs
Arrangör:
Industrifacket

Är du nyvald förtroendeman eller vice förtroendeman? Den här startkursen hjälper dig att komma igång med arbetet. Kursen ger dig som är vald till förtroendeman en första insyn i vad uppdraget går ut på. För varje deltagare uppgörs en personlig utbildningsplan.

Förtroendemän från hela Svenskfinland kan delta i kursen. Kursen är helt kostnadsfri.

Sista anmälningsdag är 20.1.2021.

Mer information om kursen på Industrifackets webbplats.