Kvinnokraft, Nyland och Egentliga Finland

En kurs för kvinnliga medlemmar i Industrifacket, som står till arbetsmarknadens förfogande.
Tid: 18.9.2021 Plats:
Hangö
Arrangör:
Industrifacket

Dagens arbetsliv sett ur ett kvinnligt perspektiv. Aktuella frågor från arbetsplatserna,
utbyte av erfarenheter och nätverksbyggande.

Kursen i Vasa är avsedd för kvinnliga medlemmar i Nyland och Egentliga Finland. Kvinnliga medlemmar i Österbotten kan delta i den kurs som hålls i Vasa.

Sista anmälningsdag är 5.9.2021.

Mer information om kursen publiceras på Industrifackets webbplats.