Työttömyysturvan poikkeuksia jatketaan vuoden loppuun saakka

Hallitus on päättänyt jatkaa vuoden loppuun saakka niitä työttömyysturvan poikkeuksia, joiden voimassaolo olisi päättynyt lokakuun lopussa. Näitä ovat työttömyysturvan suojaosan korotus, liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys, erityisen sovittelujakson ja siihen liittyvän laskennallisen palkan poisto sekä työttömyysetuuden ennakkomaksumahdollisuuden laajennus.
26.10.2020 16:02
SAK
Kuva: Patrik Lindström

Poikkeuksia jatketaan, koska koronavirusepidemia vaikeuttaa edelleen työnhakijoiden työllistymistä ja työttömien määrä on poikkeuksellisen korkea. Jo aiemmin kesäkuussa vuoden loppuun saakka jatkettiin muun muassa työttömyysturvan omavastuuajan poistumista ja työttömyyspäivärahan työssäoloehdon lyhentymistä.

Tarkemmat tiedot lokakuun lopusta joulukuun loppuun asti jatketuista poikkeuksista löytyvät alla olevasta listasta.

Miten työttömyysturvan maksamista työttömälle on helpotettu?

  • Työttömyyskassa tai Kela voi maksaa hakijalle osan työttömyysetuudesta enintään kuuden kuukauden ajan ennakkona, ennen kuin se tekee päätöksen, jotta hakijan ei tarvitse odottaa rahaa kohtuuttoman kauan. Aiemmin ennakkona on voitu maksaa tukea kahdelta kuukaudelta. Työttömyysetuutta pitää kuitenkin edelleen hakea jokaiselle jaksolle. 
  • Sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa ei käytetä erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa. Sovittelujakso ja etuuden hakujakso on siten aina neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kuukausi, vaikka tähän jaksoon sisältyisikin päiviä, joilta etuusoikeutta ei ole.
  • Jos sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa ei yritystoiminnan ansiotulon määrän muutoksen vuoksi voi käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa, sovittelu tehdään yrittäjän itse ilmoittaman tulon perusteella.

Nämä lakimuutokset ovat voimassa joulukuun loppuun 2020 saakka.

Miten paljon saa ansaita ilman, että työttömyysturva pienenee?

Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Normaalisti suojaosa on 300 euroa kuukaudessa (279 euroa neljän kalenteriviikon aikana). Se on korotettu väliaikaisesti 500 euroon kuukaudessa (465 euroon neljän kalenteriviikon aikana). 

Suojaosan korotus koskee myös jo ennestään työttömyysetuuden sovittelun piirissä olevia työttömyysturvan saajia. Sitä sovelletaan kuitenkin vain niihin työttömyysetuuksiin, joiden hakujakso on alkanut 1.6.–31.12.2020.

Miten liikkuvuusavustuksen ehdot ovat muuttuneet?

Liikkuvuusavustusta voi saada työttömyysturvaan oikeutettu henkilö, joka ottaa vastaan kaukana asuinpaikastaan sijaitsevan työn. Sitä voidaan maksaa myös silloin, kun työntekijä muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Liikkuvuusavustusta voidaan väliaikaisesti maksaa sekä kokoaika- että osa-aikatyössä käyvälle työntekijälle, jos hänen päivittäisen työhön liittyvän matkansa kesto ylittää työn alkaessa kaksi tuntia. Normaalisti matkan pitää kestää kokoaikatyössä vähintään kolme tuntia ja osa-aikatyössä vähintään kaksi tuntia. Muutos koskee niitä työsuhteita, jotka ovat alkaneet tai alkavat aikaisintaan 12.6.2020. Jos työsuhde alkaa 31.12.2020 jälkeen, muutosta ei enää sovelleta.

Liikkuvuusavustusta voi hakea omasta työttömyyskassasta tai Kelasta. Avustusta maksetaan, jos työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta. Työsuhteen kestosta riippuen liikkuvuusavustusta voi saada 30–60 päivän ajan. Se on saman suuruinen kuin peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Tutustu SAK:n tietopakettiin koronavirusepidemian vaikutuksista työhön.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.