Työttömäksi ilmoittautumiseen, työttömänä opiskeluun ja työttömyysturvan maksatukseen määräaikaisia helpotuksia

Eduskunta on hyväksynyt määräaikaisia lakimuutoksia, jotka helpottavat työttömäksi ilmoittautumista ja työttömyysturvan maksatusta. Lakimuutokset myös lisäävät joustomahdollisuuksia niissä tapauksissa, kun työttömyysetuutta saava työnhakija joutuu keskeyttämään työllistymistä edistävän palvelun tai lyhytkestoiset opinnot viivästyvät koronavirusepidemian vuoksi. Lisäksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty. Keräsimme tiedot lakimuutoksista tähän uutiseen.
08.05.2020 12:04
SAK
Kuva: Patrik Lindström / SAK

Miten työttömyysturvan maksamista työttömälle on helpotettu mahdollisten hakemusruuhkien vuoksi?

  • Työttömyyskassa tai Kela voi maksaa hakijalle osan työttömyysetuudesta enintään kuuden kuukauden ajan ennakkona, ennen kuin se tekee päätöksen, jotta hakijan ei tarvitse odottaa rahaa kohtuuttoman kauan. Aiemmin ennakkona on voitu maksaa tukea kahdelta kuukaudelta. Työttömyysetuutta pitää kuitenkin edelleen hakea jokaiselle jaksolle.
  • Sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa ei käytetä erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa. Sovittelujakso ja etuuden hakujakso on siten aina neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kuukausi, vaikka tähän jaksoon sisältyisikin päiviä, joilta etuusoikeutta ei ole.
  • Jos sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa ei yritystoiminnan ansiotulon määrän muutoksen vuoksi voi käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa, sovittelu tehdään yrittäjän itse ilmoittaman tulon perusteella.

Nämä lakimuutokset ovat voimassa lokakuun loppuun 2020 saakka.

Mitä muutoksia on tullut työttömäksi ilmoittautumiseen?

  • Työnhaun käynnistyminen ei epäonnistu eikä sen voimassaolo pääty, vaikka työnhakija ei olisi vastannut TE-toimiston sähköisessä OmaAsiointi-palvelussa palvelutarpeen arviointiin tai laatinut työllistymissuunnitelmaluonnosta. 
  • Työnhakijan ensimmäinen haastattelu järjestetään vain siinä tapauksessa, että TE-toimisto pitää haastattelun järjestämistä tarkoituksenmukaisena. Myöhemmät määräaikaishaastattelut tulee kuitenkin pyrkiä järjestämään 3 kuukauden välein.

Nämä muutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun 2020 saakka.

Katso myös kohta Miten toimin, jos minut lomautetaan tai jään työttömäksi? SAK:n koronatietopaketissa (linkin takaa löytyvän sivun lopussa).

Voiko työllistymistä edistävän palvelun keskeyttää koronavirusepidemian vuoksi?

Kyllä voi. Työnhakijalla on myös oikeus keskeyttää työllistymistä edistävä palvelu työttömyysetuutta menettämättä koronaviruspandemiasta johtuvasta perustellusta syystä.

Lisäksi työllistymissuunnitelmien toteuttamisen automaattinen seuranta verkkopalvelussa on keskeytetty. Työnhakijat eivät menetä oikeuttaan työttömyysetuuteen työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämisen takia.

Lakimuutokset ovat tulleet takautuvasti voimaan 16.3.2020 ja niiden voimassaolo päättyy heinäkuun lopussa 2020.

Jos lyhytkestoiset opinnot pitkittyvät koronavirusepidemian vuoksi, voiko niitä jatkaa työttömyysturvalla?

Kyllä voi. Jos työnhakijan opinnot ovat viivästyneet koronavirusepidemian vuoksi, hän voi jatkaa niitä ja saada työttömyysetuutta, vaikka opintojen kestoa koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika ylittyisi. Viivästyksestä tulee ilmoittaa TE-toimistoon. Lakimuutos on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Miten pitkään hakija voi saada starttirahaa, jos hän siirtyy päätoimisesti yrittäjäksi?

Normaalisti kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtyvä työtön tai muu ehdot täyttävä hakija voi saada TE-toimiston myöntämää starttirahaa enintään 12 kuukauden ajan. Starttirahan enimmäiskestoa on kuitenkin väliaikaisesti pidennetty 18 kuukauteen. Muutoksella pyritään turvaamaan starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Muutos on voimassa 30.6.2021 asti.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia koronaepidemian vaikutuksista työntekijöiden oikeuksiin, työsuhteen ehtoihin ja työpaikkojen arkeen löydät tietopaketistamme.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.