Määräaikaiset lakimuutokset lieventävät työntekijöiden ja yritysten ahdinkoa

Keskiviikkona 1. huhtikuuta tulivat voimaan määräaikaiset lakimuutokset, jotka koskevat lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluaikoja, koeaikaa ja työnantajan takaisinottovelvollisuutta. Lakimuutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun asti.
01.04.2020 11:13 Päivitetty 03.04.2020 11:10
SAK
Kuva: Patrik Lindström / SAK

Lakimuutokset perustuvat työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan koronakriisipakettiin, joka sisälsi useita toimenpide-ehdotuksia hallitukselle. Lakimuutosten tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronaviruspandemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen.

Lomauttaminen nopeutuu – muutoksista sovitaan työehtosopimuksissa

Määräaikaiset lakimuutokset lyhentävät lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluaikaa viiteen päivään. Työnantaja voi tietyissä tapauksissa lomauttaa myös ennen yt-neuvotteluja, jos yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntä on äkillisesti ja voimakkaasti heikentynyt koronaviruspandemian takia.

Myös määräaikaisella työsopimuksella työskentelevä voidaan lomauttaa. Jos määräaikaisena työskentelevä työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus työttömyysturvaan ja toisin kuin ennen oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Nopeutettu vähintään viiden päivän yt-neuvotteluaika koskee tilannetta, jossa yrityksessä on jo käynnissä yt-neuvottelut lomautuksista, kun määräaikaiset lait tulevat voimaan sekä tilannetta, jossa yt-neuvottelut alkavat määräaikaisen lain voimassa ollessa, mutta niitä joudutaan jatkamaan lain voimassaolon päätyttyä.

Lomautuksen ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluajoista sovitaan työehtosopimuksissa, joten lakimuutokset tulevat alakohtaisesti voimaan vasta, kun alan ammatti- ja työnantajaliitot ovat tehneet muutokset työehtosopimuksiin. Liitot voivat myös poiketa laista ja sopia muusta kuin viiden päivän ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluajasta.

Monet SAK:laiset liitot ovat jo neuvotelleet muutoksia työehtosopimuksiinsa.

Lomautuksen sääntöjä koskevat muutokset eivät koske valtiota, kuntaa, kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta eivätkä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Koeaikapurusta ei karenssia eikä omavastuupäiviä

Kesäkuun loppuun asti työntekijän työsuhde voidaan purkaa myös koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Tästä ei seuraa työntekijälle työttömyysturvaan karenssia eikä omavastuupäiviä, jolloin työttömyysturvaa ei makseta.

Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus irtisanomistilanteissa pitenee nykyisestä neljästä tai kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Tämäkin tulee voimaan vasta, kun alan ammatti- ja työnantajaliitto ovat sopineet asiasta. 

Koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat muutokset eivät koske valtiota, kuntaa, kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta, Ahvenanmaan maakuntahallitusta eivätkä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Alakohtaista tietoa poikkeuksista työehtoihin:

Tarkempia tietoja lakimuutoksista:
Lomautukset ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset

SAK:n tietopaketti:
Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?

Lue myös Heli Puuran blogikirjoitus:
Väliaikaiset koronajoustot tuovat helpotusta tulevaan
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.