Ilmastoneuvotteluissa tunnistettiin naisten tärkeä rooli ilmastotoimijoina

Blogi 13.11.2017 15:51 Björkbacka Pia
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka

Bonnin ilmastoneuvottelut saivat hyvän startin niiden toiselle viikolle, kun jo sunnuntaina päästiin yksimielisyyteen tasa-arvosuunnitelmasta, jossa tunnistetaan naisten merkittävä rooli ilmastotoimijana. Fidzin COP 23 pääneuvottelija Nazhat Shameen Khanin mukaan kyse on siitä, että sukupuoli huomioidaan kaikessa ilmastopolitikkaan liittyvässä toiminnassa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Nais- ja tasa-arvojärjestöt ovat tavoitelleet vuosia tasa-arvosuunnitelmaa ilmastosopimukseen, koska naisten asema on heikennyt entisestän ilmastonmuutoksen seurauksena. Järjestöjen tavoitteena on saada suunnitelmasta sukupuolisensitiivinen ja ihmisoikeuksia vahvistava samalla, kun suunnitelman myötä nopeutetaan yhteiskunnan siirtymistä epäoikeudenmukaisesta fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvasta taloudesta kestävän kehityksen mukaiseen talouteen.

Globaali ay-liike on tukenut nais-ja tasa-arvojärjestöjä niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä on luonnollista, sillä ay-liikkeen juuret ovat tiukasti tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisessä. Lisäksi meitä yhdistää halu vahvistaa ihmisoikeuksia ilmastopolitiikassa jaedistää toimia, joilla varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

En ole vielä kuullut, kuinka tyytyväisiä nais-ja tasa-arvojärjestöt ovat neuvoteltuun tekstiin. Suunnitelma tunnistaa järjestöjen päätavoitteen eli tarpeen vahvistaa sukupuolisensitiivisyyttä niin ilmastopolitiikassa kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Oikeudenmukainen siirtymä on osa kokouksen tasa-arvosuunnitelmaa

Ay-liike voi olla Bonnin kokouksen tasa-arvosuunnitelmaan tyytyväinen, sillä siinä on huomioitu työntekijöiden oikeus oikeudenmukaiseen siirtymään. Käytännössä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä ilmastostrategioissa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että ilmastopolitiikan toimien myötä syntyvät työpaikat ovat sellaisia, että niistä saatavalla palkalla tulee toimeen.

Poliittisten päättäjien pitää kuitenkin ennakoida nykyistä paremmin ilmastopolitiikan aiheuttamat työpaikkojen menetykset esimerkiksi öljy- tai kivihiiliteollisuudessa. Kuntien, maakuntien ja valtioiden on taattava tällaisissa tilanteissa työntekijöille riittävä sosiaaliturva ja tehtävä esimerkiksi uudelleen kouluttautuminen työntekijöille taloudellisesti mahdolliseksi.

Nais-ja tasa-arvojärjestöt patistavat ay-liikettä tavoittelemaan ilmastosopimukseen toimintasuunnitelmaa, joka takaa oikeudenmukaisen siirtymän työntekijöille. Toivottavasti nais- ja tasa-arvojärjestöt ovat puolestaan tasoittaneet tietä globaalin ay-liikkeen ilmastopoliittisille tavoitteille.

Pia Björkbacka
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija
Twitter @PiaBjorkbacka