Ihmisarvoisia työpaikkoja korostavan Agenda 2030 -tavoitteen toimet nostettava keskiöön: ay-liikkeen näkökulma hyvin esillä YK:n foorumissa

Blogi 15.07.2019 17:50 Björkbacka Pia
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (HLPF2019) kokoontuu New Yorkissa 9.-18.7.2019. Vuosittainen kokous arvioi maailmanlaajuista edistymistä vuonna 2015 sovitun YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Tänä vuonna erityistarkastelussa ovat nämä 7 kestävän kehityksen tavoitetta: laadukas koulutus, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastoteot, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto - sekä joka vuosi tarkasteltava yhteistyö ja kumppanuus.

Osallistun foorumiin Suomen virallisessa delegaatiossa, jossa on laaja kansalaisyhteiskuntaedustus. Edistän parhaani mukaan kahden viikon ajan globaalin ja Suomen ammattiyhdistysliikkeen pääviestejä kestävästä työstä. 

Agenda2030:n toimeenpanossa pitäisi ymmärtää nykyistä paremmin tavoitteen 8 poikkileikkaavuus ja sen keskeinen merkitys kestävän kehityksen tavoitteessa onnistumiselle - ihmisarvoinen työ nivoutuu yhteen vähintäänkin ilmasto-, tasa-arvo, koulutus-, kestävää teollisuutta ja innovaatioita sekä eriarvoisuuden vähentämistä edistävien tavoitteiden kanssa. 

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisen foorumin ensimmäinen viikko oli tärkeä ammattiyhdistysliikkeelle: viime keskiviikkona keskityttiin SDG8 tavoitteen (Social Development Goal) raportointiin. Kansainvälisen ammattiliittojen keskusjärjestön ITUC:n johtaja Mamadou Diallo esiintyi paneelissa, jossa hän kertoi globaalin ammattiyhdistysliikkeen keskeiset näkemykset kestävän kehityksen tilasta sekä huomioita YK:n edistystä arvioineesta raportista.

Diallo korosti, että YK:n jäsenten olisi pantava käytäntöön ILO:n yleissopimukset välittömästi ja turvattava näin työntekijöille oikeus kuulua liittoon ja vapaat työehtosopimusneuvottelut. Lisäksi hallitusten tulisi kunnioittaa kolmikantaa ja tehdä kaikkensa orja- ja lapsityönkäytön lopettamiseksi. Työntekijöillä ja heidän perheillään pitäisi olla myös oikeus hyvään elämään riittävään palkkaan.

Valitettavasti viime viikolla julkaistu YK:n sihteeristön valmistelema kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä raportti ei edistä kaikilta osin tavoitteen 8. toteutumista, sillä siinä ei seurata kaikkia kehitykselle oleellisia toimia - esimerkiksi siinä ei viitata lainkaan työntekijöiden oikeuksiin eikä osallistavaan kasvuun.  Lisäksi enemmän huomiota olisi pitänyt kiinnittää siihen, miten kehittää yritysten toimintaympäristöä niin, että ne parantaisivat kansallisia ja globaaleja ihmisoikeus- ja ympäristövastuitaan.  

Onnistuneen kestävän kehityksen toimeenpanon yksi tärkeä edellytys on kansalaisyhteiskunnan, mukaan lukien ammattiyhdistysliike, laaja osallistaminen kansallisten kestävän kehityksen strategioiden suunnitteluun, seurantaan ja toimeenpanoon.  

Vaikka näin toimitaan jo Suomessa kestävän kehityksen toimikunnan puitteissa, on osallistava kestävän kehityksen politiikka maailmalla valitettavasti vielä harvinaisuus.

Ensimmäisen kokousviikon lopuksi perjantaina kansainvälinen ammattiliittojen keskusjärjestö ITUC järjesti sivutapahtuman “SDG8 kestävän kehityksen Agenda2030:n keskiössä”. Rooman klubin jäsen, professori Enrico Giovannini esitteli tilaisuudessa yksityiskohtia syksyllä julkaistavasta indeksi-työkalusta, jolla voi mitata SDG8:n toimeenpanoa maailmalla sekä tarkastella millaisia vaikutuksia tällä ihmisarvoisia työpaikkoja edistävällä tavoitteella on muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tänään alkaa HLPF2019-foorumin toinen viikko New Yorkissa ja Suomen delegaatiota saapuu johtamaan opetusministeri Li Andersson. Suomi osallistuu alkavalla viikolla aktiivisesti foorumin ohjelmaan ja järjestää kaksi omaa sivutapahtumaa koulutuksesta. Lisäksi YK-edustustossa järjestetään Suomen kansallista kestävän kehityksen toimeenpanoa esittelevä sivutapahtuma, johon osallistun yhtenä panelistina kestävän kehityksen toimikunnan jäsenen roolissa.

SAK:n Pia Björkbacka ja Norjan keskusammattijärjestö LO:n kansainvälisen osaston varajohtaja Kathrine Fauske HLPF2019:ssa.