SAK:n resepti parempaan sosiaaliturvaan: Selkeä järjestelmä ja laadukkaat palvelut

Selkeä ja ymmärrettävä järjestelmä, joka ei jätä ihmistä pulaan vaan joustaa eri elämäntilanteissa ja nojaa vahvasti laadukkaisiin palveluihin. Näin voi tiivistää SAK:n ajatukset sosiaaliturvan kehittämisestä.
09.10.2018 08:15
SAK
Hyvä sosiaaliturvajärjestelmä ei jätä ketään pulaan vaan joustaa eri elämäntilanteissa sekä nojaa vahvasti laadukkaisiin palveluihin. Kuva Marjaana Malkamäki

Sosiaaliturvan uudistaminen on todennäköisesti seuraavan hallituksen ohjelmassa. Sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen kertoo, että SAK:lle tärkeä lähtökohta uudistamisessa on turvan syy- ja ansioperusteisuuden säilyttäminen.

Syyperusteisuus tarkoittaa sitä, että eri elämäntilanteissa ihminen tarvitsee erilaisia etuuksia turvaamaan toimeentuloa. Ei siis makseta kaikissa tilanteissa samaa etuutta vaan työtön saa työttömyysturvaa, sairastunut sairauspäivärahaa ja vanhemmaksi tullut perhe-etuuksia.

SAK haluaa säilyttää myös sosiaaliturvan ansioperusteisuuden eli sosiaaliturvan taso määräytyisi jatkossakin ansioiden mukaan.

– Ansioihin suhteutettu turva ehkäisee köyhyyttä ja kannustaa tekemään työtä, Pirjo Väänänen perustelee.

Asumistuki mahdollistaa pienipalkkaisille työssäkäynnin

Työntekijöille tärkeä perusturvaetuus on asumistuki. Matalapalkkaisilla aloilla työskenteleville asumistuki mahdollistaa työssä käynnin ja työn perässä liikkumisen.

– Työttömyysturvan ja asumistuen tason on oltava niin hyvä, että tarvetta turvautua pitkäaikaisesti toimeentulotukeen ei synny.

Pirjo Väänänen painottaa palvelujen keskeistä roolia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työvoimapalveluita, jotka ovat kaikkien työttömien saatavilla ja laadukasta varhaiskasvatusta. 

Työtön ei enää tunnista oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan

Palkansaajat ja työnantajat rahoittavat ansiosidonnaisen sosiaaliturvan. SAK:n mielestä seuraavan hallituksen on otettava työmarkkinajärjestöt mukaan kehittämään järjestelmää. 

Sipilän hallitus on edennyt tekemällä yksipuolisia päätöksiä, joilla turvaa on kiristetty. Tämä on johtanut esimerkiksi työttömyysturvassa entistä monimutkaisempaan järjestelmään, jossa työtön ei enää tunnista omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Karuin esimerkki tästä on vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli. 

SAK:n askelmerkit sosiaaliturvan kehittämisessä

  1. Työntekijöiden kannalta keskeisiä asioita ovat perhevapaiden ja työttömyysturvan kehittäminen. Olemme julkaisseet näistä molemmista jo omat mallimme.
  2. Perhevapaissa painotamme erilaiset elämäntilanteet paremmin huomioivaa ja työn ja perhe-elämän joustavan yhdistämisen mahdollistavaa mallia. Mallimme kohtelee erilaisia perheitä yhdenvertaisesti, kannustaa isiä jäämään perhevapaalle ja parantaa naisten työmarkkina-asemaa. Voit tutustua SAK:n malliin tästä.
  3. Haluamme, että seuraava hallitus palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Varhaiskasvatuksen resursseja on lisättävä, jotta muun muassa ryhmäkokoja voidaan pienentää. Tavoitteenamme on päivähoitomaksujen alentaminen ja pitkällä aikavälillä maksuton varhaiskasvatus.
  4. Tarvitsemme selkeämmän työttömyysturvan lisäksi myös kaikille työttömille tarjottavia henkilökohtaisia palveluita. Työttömyysturvan kohtuuttomia karensseja on lievennettävä ja työttömälle tarjottava mahdollisuus virheiden korjaamiseen. Omaa aktiivisuutta ja työhön kannustamista tuetaan parhaiten tarjoamalla palveluja, ei etuuksia leikkaamalla. SAK:n kannustavaan työllistymismalliin voit tutustua tästä.
  5. Lisää ajatuksiamme sosiaaliturvan kehittämisestä erityisesti työttömyysturvan ja työvoimapalveluiden osalta esittelemme myöhemmin syksyllä. SAK:lta on tulossa ehdotuksia myös muutosturvan kehittämisestä ja keikkatyöntekijöiden toimeentulon turvaamisesta nykyistä paremmin – tähän etsimme parhaillaan lisää erilaisia työkaluja. Lue lisää keikkatyöntekijöiden asemasta tästä.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.