Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?

Loppuraportti Mahdollisuuksien aika -hankkeen alustatalousteeman käsittelystä SAK:ssa.

Alustataloudesta, jakamistaloudesta, keikkataloudesta ja muista samaa tarkoittavista sanoista puhutaan paljon eri puolilla maailmaa. Ilmiötä, joka on uusi ja jatkuvasti laajentuva, yritetään määritellä ja kuvailla monelta eri kannalta.

SAK:n selvityksessä keskitytään erityisesti työhön alustataloudessa. Alustataloudessa on erilaisia työtehtäviä ja työntekemisen muotoja, joista osa on niin sanotusti perinteisiä töitä, kuten siivoamista tai kääntämistä. Alustataloudessa työtä ei suoriteta välttämättä työnantajan palveluksessa, sillä useat alustat eivät suostu työnantajiksi vaan pitävät rooliaan vain markkinapaikkana, jolla asiakas ja alustatyöntekijä löytävät toisensa ja sopivat keikoista.

Julkaisu on samalla myös Mahdollisuuksien aika -hankkeen loppuraportti alustatalousteeman käsittelystä SAK:ssa syksyllä 2017. Jatkamme alustatlousteemalla taas syksyllä 2018.

Selvityksen on SAK:lle tehnyt korkeakouluharjoittelija Anna Veirto. Teeman lopputulosten osalta selvitystä on täydentänyt tutkimusasiantuntija Riitta Juntunen.

Alustatalous on SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen toinen teema vuonna 2017.