SAK:n luottamushenkilökysely: Harvempi kuin joka kymmenes työpaikka lisännyt työssäoppijoiden määrää

SAK:n luottamushenkilöille tekemän kyselyn mukaan ammatillisten opiskelijoiden työssäoppiminen ei ole lisääntynyt työpaikoilla vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen jälkeen.
20.01.2019 05:55
SAK
Kuva: Gorilla

Kyselyyn vastanneista SAK:laisista luottamushenkilöistä 64 prosenttia kokee, ettei uudistus ole vaikuttanut työssäoppijoiden määrään heidän työpaikallaan viime vuonna. Työssäoppijoiden määrä on kasvanut harvemmalla kuin joka kymmenennellä (yhdeksän prosenttia) työpaikalla. 

Suomen suurin palkansaajajärjestö toivoo ammatillisten oppilaitosten järjestävän nykyistä enemmän opetusta oppilaitosten omissa oppimisympäristöissään työssäoppimisen rinnalla.

– Vuosi sitten voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena oli lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja korvata sillä oppilaitoksen tarjoamaa opetusta. Myös uudistuksen valmistelijat arvioivat työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisääntyvän merkittävästi. SAK:n kyselyn valossa näin ei kuitenkaan näyttäisi tapahtuneen ensimmäisen vuoden aikana, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho sanoo.

– Seuraavan hallituksen on lisättävä kiireesti ammatillisen koulutuksen voimavaroja, sillä tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset ovat heikentäneet oppilaitosten toimintaedellytyksiä. Vaarana on, että opiskelijat jäävät vaille tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta. Katkonaiset koulupäivät voivat lisätä erityisesti nuorten opiskelijoiden keskeyttämisiä.

SAK:n kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä noin joka neljäs arvioi, ettei hänen työpaikkansa tee oppilaitoksen kanssa yhteistyötä opiskelijoiden ohjaamisessa. Opettaja on vieraillut kyselyn mukaan harvemmalla kuin joka kymmenellä työpaikalla ja vain 30 prosentissa työpaikoista on tehty suunnitelma työssäoppijan työnohjauksesta.
 
– Luottamushenkilöiden mukaan yleisin haaste työpaikkaohjauksessa liittyy ohjausvastuun epäselvyyksiin. Vastuita selkeyttämällä on mahdollista ehkäistä esimerkiksi väärinkäytöksiä, kuten työssäoppijoiden käyttämistä vakituisia työntekijöitä korvaavana työvoimana, Rasinaho muistuttaa.

– Työpaikkaohjausta tehdään usein oman työn ohella sekä ilman korvausta ja siihen valmistavaa koulutusta. Myös nämä kolme voimavaroihin liittyvää asiaa olisi saatava kiireesti kuntoon työpaikkaohjaamisessa. 

Luottamushenkilöpaneeli osoittaa myös myönteistä kehitystä. Vaikka työssäoppiminen ei ole SAK:n kyselyn mukaan lisääntynyt työpaikoilla, olisi kaksi viidestä kyselyyn vastanneesta luottamushenkilöistä valmiita lisäämään työssäoppijoiden määrää omalla työpaikallaan selvästi tai jonkin verran. 

– Henkilökunnan ottaminen mukaan työssäoppimisen suunnittelemiseen voisi madaltaa kynnystä ottaa opiskelijoita työpaikoille. Kyselymme mukaan sellaiset työpaikat, jotka sopivat yhteistoiminnassa työssäoppijoista, ovat jonkin verran vähentyneet viime vuoden aikana. 

SAK luottamushenkilöpaneeliin vastasi liki 900 luottamushenkilöä joulukuussa 2018. Edellisen kerran SAK haastatteli luottamushenkilöitä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta vuoden 2017 keväällä. 

Lue lisää luottamushenkilöpaneelin tuloksista

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.