SAK:n kysely: Henkilöstö pääsee mukaan ympäristötoimia koskevaan päätöksentekoon vain harvoilla työpaikoilla

Vain 15 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoo, että henkilöstö tai luottamushenkilöt pääsevät mukaan päättämään työpaikkansa ympäristötoimista.
20.11.2019 09:30
SAK
Kuva: Lars Clason / Gorilla
Pia Björkbacka

SAK:n asiantuntija Pia Björkbacka toivoo, että mahdollisimman moni yritys ottaisi henkilöstön mukaan ilmastonmuutoksen hillintää ja muita ympäristötoimia koskevaan päätöksentekoon. 

– Kun työntekijät pääsevät vaikuttamaan ympäristötoimiin jo suunnitteluvaiheessa, on heidän helpompi sitoutua valittuun strategiaan ja yrityksen ympäristötavoitteisiin. Työntekijöillä on myös kouriintuntuva tuntemus siitä, miten toimet vaikuttavat työn sujuvuuteen ja tehokkuuteen. 

SAK:n luottamushenkilöpaneelin vastaajien mukaan reilu kolmannes työpaikoista on tehnyt investointeja uusiin ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin. Eniten ekologisia investointeja on tehty kuljetusalalla (53 %) ja vähiten teollisuudessa (32 %). 

Hiukan alle kolmannes luottamushenkilöistä kertoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen otetaan huomioon heidän työpaikkansa tuotantoa ja palveluita koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Tässäkin kysymyksessä osuus on suurin kuljetusaloilla (46 %) ja pienin teollisuudessa (24 %). 

Valtaosa niistä vastaajista, joiden työpaikoilla on tehty ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, ei usko toimien vaikuttaneen työpaikkansa työllisyyteen. Kaikista vastaajista tasan puolet arvioi, etteivät ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät toimet vaikuta oman toimialan työllisyyteen tulevaisuudessa. Työpaikkojen vähenemiseen uskoo vastaajista 15 prosenttia. 

Pia Björkbacka korostaa, että ilmastonmuutoksen torjunnassa pitää huomioida toimien työllisyysvaikutukset ja turvata ihmisten asema muutoksessa. 

– Vain oikeudenmukaisesti tehty siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan voi saada työntekijöiden tuen. 

Enemmistö luottamushenkilöistä on sitä mieltä, että ammattiliittojen on osallistuttava toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja järjestettävä koulutusta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista työelämään. Lähes puolet on myös sitä mieltä, että ammattiliittojen ja SAK:n pitäisi ottaa nykyistä voimakkaammin kantaa ilmastoasioihin.

SAK toteutti ilmastonmuutoksen hillintää koskevan luottamushenkilöpaneelin lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 883 SAK:laisilla aloilla toimivaa luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. 

Ilmastopolitiikka ja sen merkitys työllisyydelle on SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen teema syksyllä 2019. Näkemyksiä ilmastonmuutoksesta on kysytty luottamushenkilöiden lisäksi SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiailta jäseniltä. Loppuvuoden aikana SAK julkaisee lisää selvityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta työhön ja työntekijöiden asemaan Suomessa ja muissa maissa. 

Tutustu luottamushenkilöpaneelin tuloksiin

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.