Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, lokakuu 2019

Vain 15 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoo, että henkilöstö tai luottamushenkilöt pääsevät mukaan päättämään työpaikkansa ympäristötoimista. SAK:n luottamushenkilöpaneelin vastaajien mukaan reilu kolmannes työpaikoista on tehnyt investointeja uusiin ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin. Eniten ekologisia investointeja on tehty kuljetusalalla (53 %) ja vähiten teollisuudessa (32 %).