SAK:n kuntavaalitavoitteiden keskiössä toimivat palvelut, reilut työehdot ja kuntien elinvoima

SAK korostaa kuntavaalitavoitteissaan palvelujen toimivuutta, henkilöstön aseman turvaamista ja kunnan elinvoimaisuudesta huolehtimista. Suomen suurin palkansaajajärjestö haluaa myös nostaa kuntavaalien äänestysaktiivisuutta.
09.02.2021 09:00
SAK
Varhaiskasvatus on tärkeä kunnallinen palvelu. Kuvassa Päiväkoti Toivo Helsingissa. Helsingin kaupungin aineistopankki / Vladimir Pohtokari.

– Monien vaalien selvitykset osoittavat, että SAK:laisten jäsenten äänestysaktiivisuus on jopa kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Mitä aktiivisemmin SAK:laiset äänestävät, sen paremmin työntekijöiden tavoitteet ja palvelutarpeet kunnissa toteutuvat, SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen toteaa.

Kuntien palvelut on SAK:n mielestä järjestettävä niin, että ne ovat kaikkien ulottuvilla, laadukkaita ja kohtuuhintaisia. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut todennäköisesti siirtyvät tulevan kuntavaalikauden aikana hyvinvointialueiden järjestettäviksi, jää kuntien kontolle edelleen useita tärkeitä palveluja, kuten varhaiskasvatus ja peruskoulu, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut sekä vesihuolto, energiantuotanto, jätehuolto ja ympäristöpalvelut.

Palvelujen kilpailutuksessa huomioitava vaikutukset työehtoihin ja ympäristöön

Palvelut on toteutettava pääosin kunnan omana työnä. Yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat täydentää kuntapalvelujen tuotantoa. SAK korostaa, että palvelujen kilpailuttamisessa on hinnan lisäksi otettava huomioon sosiaaliset, työoikeudelliset ja ympäristölliset tekijät.

SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen

– On tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttavat hankintansa avoimesti. Palvelusopimusten on oltava läpinäkyviä, vaikka ne tehtäisiin yksityisen tuottajan tai kunnan oman yhtiön kanssa, Järvinen huomauttaa.

Kuntien itse ja ulkopuolisten tuottamissa palveluissa on korostettava reilujen työehtojen merkitystä. SAK ei hyväksy sitä, että kilpailutuksen kautta työntekijöiden työehtoja heikennetään, puhumattakaan siitä, että työntekijöiden epäinhimillinen hyväksikäyttö mahdollistuisi.

Aktiivisella elinkeinopolitiikalla kunnat luovat elinvoimaa, joka antaa potkua työllisyyteen ja talouteen. Järkevällä maankäytöllä ja kaavoituksella kunnat voivat tarjota hyvät puitteet paitsi yrityksille myös asuntojen rakentamiselle ja julkiselle liikenteelle.

– Kohtuuhintainen asuminen ja julkinen liikenne tukevat työllisyyden kehittymistä. Kaavoituksella kunnan yhdyskuntarakenne voidaan pitää tiiviinä ja sijoittaa samoille alueille niin asuntoja, yrityksiä kuin vapaa-ajan toimintoja, Harri Järvinen sanoo.

SAK kannattaa hallituksen lähiaikoina käynnistämiä kuntakokeiluja, joissa heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat siirtyvät TE-toimistosta kokeilukuntien asiakkaiksi. Samalla on kuitenkin pyrittävä pysyviin työllisyyspalveluita parantaviin ratkaisuihin, joilla voidaan estää työttömyyden pitkittyminen.

Tutustu SAK:n kuntavaaliohjelmaan

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.