SAK mukana uudistamassa EU:ta Suomen puheenjohtajakaudella

Suomen EU-puheenjohtajuus vuonna 2019 osuu uudistamisen aikaan. SAK tuo keskusteluun työntekijöiden näkökulman.
07.11.2017 15:42
SAK
Kuvaaja: Rock Cohen / Creative Commons.

SAK haluaa EU-puheenvuorossaan vaikuttaa hyvän työelämän, reilujen pelisääntöjen ja hyvinvoinnin puolesta. 

1. Luottamusta reiluilla pelisäännöillä

• EU:n työsuojelusäännökset vaativat säännöllistä päivittämistä. Työsuojelu kuuluu kaikille työntekijöille.
• Kaikille työntekijöille kuuluu samassa paikassa tehtävästä samasta työstä sama palkka ja muut työehdot. Reilut työehdot on turvattava paitsi lähetetyille työntekijöille myös rajat ylittävässä maantieliikenteessä.
• SAK tukee ehdotusta liikkuvien työntekijöiden oikeuksiin liittyvästä yhteistyöstä ja uudesta Euroopan työviranomaisesta.
• Kauppasopimuksiin on jatkossa kirjattava, että toistuvat perusoikeusrikkomukset tarkoittavat sovittujen kauppaetujen menettämistä.

2. Työelämä yhdessä paremmaksi

• EU:n on tuettava johdonmukaisesti työmarkkinajärjestöjen vahvaa roolia. Yhteistyö työntekijöitä edustavien järjestöjen kanssa vahvistaa myös työntekijöiden luottamusta EU:ta kohtaan.
• Digitalisaatio ja uudet työnteon muodot edellyttävät eurooppalaisia ratkaisuja.
• EU:n on puututtava nollatuntisopimusten tuomaan epävarmuuteen. Lähtökohtana voisi olla esimerkiksi SAK:n esittämä periaate keskimääräisten työtuntien vakiintumisesta.

3. Hyvinvoinnin perusta kuntoon hyvillä talouspäätöksillä

• Euromailla tulee olla enemmän liikkumavaraa ja vastuuta talouspolitiikastaan.
• Euromaiden yhteinen valtiovarainministeriö voisi vastata jäsenmaiden yhteisestä elvyttävästä politiikasta.
• Suhdanteita tasaisi myös euromaiden tasausrahasto, johon kukin jäsenmaa maksaa hyvinä aikoina ja saa vastineeksi tukea taantuman kohdatessa.
• Jäsenmaiden välistä verokilpailua hillitsemään tarvitaan eurooppalainen yhtiöverojen vähimmäistaso.
• Hyvinvointiasiat on otettava vahvemmin mukaan talouden eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Ne eivät saa olla pelkkiä reunahuomioita kulukuriin keskittyvissä ohjeissa.
• Suomen sosiaalivakuutusjärjestelmä on säilytettävä. Minkään jäsenmaan työmarkkina- ja hyvinvointijärjestelmä ei ole ainut oikea. Erilaisilla ratkaisuilla voi saavuttaa yhtä hyviä tuloksia.

Lue lisää – SAK:n EU-puheenvuoro: Eurooppa tarvitsee luottamusta ja reiluja pelisääntöjä

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.