Polttoaineiden hintojen korotuksen maksajiksi eivät saa joutua pienituloiset

SAK:n tavoitteena ei ole korottaa polttoaineiden hintoja eikä hankaloittaa autoilua tekemällä siitä nykyistä kalliimpaa.
08.01.2022 15:43
SAK

– Polttoaineiden hintaan joudutaan kuitenkin todennäköisesti puuttumaan, jos haluamme, että liikenteen aiheuttamat päästöt puolittuvat vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöt ovat merkittäviä, sillä ne muodostavat hieman yli 20 prosenttia kaikista Suomen päästöistä, SAK:n veroasiantuntija Niko Pankka muistuttaa.

Liikenteen päästövähennystavoite on puolueiden asettama ja sillä on laaja kannatus: siihen on sitoutunut edellisellä hallituskaudella seitsemän kahdeksasta eduskuntapuolueesta. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi on useita eikä niistä ole toistaiseksi yksimielisyyttä.

SAK:n mielestä polttoaineen hintaan vaikuttavia päätöksiä tulee tehdä ainoastaan tilanteessa, jossa muut päätökset eivät riitä päästökuilun kuromiseksi umpeen.

– SAK on korostanut omassa liikenteen päästökauppaa koskevassa lausunnossaan sitä, että mahdollisissa polttoaineiden hinnan muutoksissa on huomioitava oikeudenmukaisuus, mikä sisältää sosioekonomisten näkökulmien lisäksi myös arvion muutosten työllisyysvaikutuksista. Lisäksi on tärkeää, että päätetyt toimet ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Tilastojen ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan nykyiset jo päätetyt liikenteen päästövähennyskeinot eivät riitä päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tuhannen taalan kysymys on, kuinka tämä päästökuilu täytetään?

Mihin päästövähennykset kannattaa kohdistaa?

SAK:ssa tiedetään, että osa palkansaajista tarvitsee henkilöautoa työssään, työmatkoillaan tai muuten arjessaan. Emme kuitenkaan voi ummistaa silmiämme ilmastonmuutokselta, sillä sen hillitseminen on työtä jäsenten arjen ja työpaikkojen säilymisen eteen.

On hyvä huomata, että yksityisautoilun päästöistä suurin osa tulee kaupunkiajosta ja suhteellisen lyhyistä matkoista. Kaupunkialueilla ja kaupunkien kehysalueilla asuvien osuus yksityisautoilun päästöistä suhteutettuna väestöön on lähes 70 prosenttia. Yli 25 prosenttia yksityisautoilla ajetuista matkoista on alle kolme kilometriä ja yli 40 prosenttia alle viiden kilometrin matkoja.

Polttoaineen hinnanmuutokset on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla. Polttoaineverojen korotuksella, tieliikenteen päästökaupalla ja jakeluvelvoitteen kasvattamisella on kuitenkin aina sama lopputulos: polttoaineen pumppuhinta nousee. Huomio täytyykin viedä siihen, kenelle ja miten polttoaineen hinnannousu kompensoidaan.

Tähän mennessä tehdyt liikenteen päästövähennykset eivät ole edustaneet kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa. Esimerkiksi vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotuki on kustannustehoton ja päästövähennysvaikutukseltaan vaatimaton ilmastotoimi, joka kohdistuu pääsääntöisesti suurituloisille. Sähköautojen hankintatuki taas on huomattavasti kustannustehottomampi verrattuna EU:n nykyiseen teollisuuden ja energiantuotannon päästökauppaan. Nämä toimet eivät edusta ilmastopolitiikkaa, jota SAK kannattaa. Jos ilmastopolitiikka on kustannustehotonta, sen aiheuttama rasitus kansalaisille on pitkällä tähtäimellä suurempi.

– SAK:n ilmastopolitiikan kulmakivi on, että mahdolliset polttoaineen hinnanmuutokset on kompensoitava pienituloisille. Kompensaatio on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla, esimerkiksi ansiotulojen verotusta keventämällä tietyissä tuloluokissa. Kompensaatiossa on myös mahdollista ottaa huomioon muita tekijöitä, kuten asuinpaikka.

Mahdolliset hinnankorotukset onkin tarkoituksenmukaista jakaa pieniksi osiksi useammalle vuodelle eikä kertarysäyksellä tapahtuvaksi könttäkorotukseksi tulevaisuudessa. Kannatamme mieluummin viiden sentin muutoksia joka vuosi viiden vuoden ajan sen sijaan, että muutos olisi viiden vuoden päästä kerralla 25 senttiä. Tähän kannattaa myös hallituksen kiinnittää huomiota: kiveä voi potkia maantiellä eteenpäin, mutta lopulta sen löytää edestään.

Ei tule keskittyä ainoastaan polttoaineen hintaan, vaan koko liikenteen tulevaisuuteen. Siirtymä vähäpäästöisempään liikenteeseen edellyttää muun muassa, että julkiseen liikenteeseen ja liikenneväylien kuntoon panostetaan ja sähköautojen latauspisteiden infrastruktuuria kehitetään.

–Meidän tulee keskustella siitä, kuinka pidämme aivan kaikki mukana tässä siirtymässä. SAK ei kannata tyhjää tuuleen huutelua ilmastoasioiden merkityksestä. Tarvitsemme vaikuttavia tekoja tukemaan lupauksia, joita olemme tehneet itsellemme ja tuleville sukupolville.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.