Palkansaajajärjestöt ovat mukana Eurooppalaisen Suomen eurovaalikampanjassa 

Euroopan parlamentin vaaleissa tänä keväänä on paljon pelissä. Euroopan talouden vahvistamista on jatkettava ja samalla varmistettava, että eurooppalaiset näkevät yhteistyön edut turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisenä arjessaan, palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat yhteisessä kannanotossaan. Järjestöt haluavat Eurooppalaisen Suomen vaalikampanjaan osallistumalla edistää asiallista vaalikeskustelua ja innostaa ihmisiä äänestämään.
21.03.2019 09:10
SAK, Akava, STTK
Euroopan parlamentin vaalit pidetään 26. toukokuuta. Kuva Sebastien Bertrand Creative Commons.

Palkansaajajärjestöjen kannanotto

Paremman Euroopan puolesta - Palkansaajajärjestöt ovat mukana Eurooppalaisen Suomen eurovaalikampanjassa

Euroopan parlamentin vaaleissa 26.5. on paljon pelissä. Euroopan talouden vahvistamista on jatkettava ja samalla varmistettava, että eurooppalaiset näkevät yhteistyön edut turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisenä arjessaan. On yhä tärkeämpää vahvistaa EU:n roolia yhteistyön, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäjänä Euroopassa ja globaalisti. Näistä lähtökohdissa palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat mukana Eurooppalaisen Suomen kampanjassa asiallisen vaalikeskustelun, äänestysaktiivisuuden ja paremman Euroopan puolesta.

EU on demokraattisten oikeusvaltioiden yhteisö. Demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat unionin jäsenyyden lähtökohtia, joista EU ei voi tinkiä. Vapaiden ja tasapuolisten vaalien ohella jokaisessa jäsenmaassa on turvattava kaikille jakamattomat ihmisoikeudet, järjestäytymisvapaus, vapaa tiedonvälitys, tieteen ja tutkimuksen vapaus sekä riippumaton oikeuslaitos. Näitä rikkoville maille on tultava seurauksia esimerkiksi EU:n varojen käytössä.

Turvallinen työelämä, jota uudistetaan sopimalla. Työelämän muuttuessa työsuojelua, työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja työpaikkojen vuoropuhelua koskevia eurooppalaisia vähimmäislakeja on päivitettävä ja täydennettävä. Päättyvällä parlamenttikaudella alkuun saatua lainsäädäntötyötä on jatkettava uusin lakialoittein jäsenmaiden ja EU:n toimielinten yhdessä hyväksymän sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti. Euroopan palkansaajajärjestöt ovat valmiita uudistamaan työelämän pelisääntöjä myös työmarkkinaosapuolten neuvottelujen kautta.

Vakaa talous ja reilu kilpailu ovat yhteinen etu. Euroopan kehitys vaikuttaa vahvasti Suomenkin talouteen, työllisyyteen ja hyvinvointiin. Kaikille eurooppalaisille on tärkeää, että tuleviin talouskriiseihin varaudutaan hyvin, EU panostaa selvästi nykyistä enemmän osaamiseen ja sisämarkkinoilla on reilut pelisäännöt. Julkista taloutta heikentävälle ja kilpailua vääristävälle verokeinottelulle ei saa olla Euroopassa sijaa.

EU:n globaali rooli on tärkeä. EU:n solmimat kauppasopimukset ovat tärkeitä Euroopan taloudelle ja työllisyydelle. Samalla on tärkeää, että sopimuskumppanit sitoutuvat työntekijöiden perusoikeuksiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Tulevissa sopimuksissa näitä sitoumuksia on vahvistettava niin, että vakavat rikkomukset johtavat sanktioihin. Kansainvälisen liiketoiminnan vastuullisuutta on edistettävä myös yritysten ihmisoikeusvastuusta säädettävällä lailla.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.