Palkansaajajärjestöiltä ohjeet yhdenvertaisuuden edistämiseen

Miten työpaikalle laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelma, ja miten yhdenvertaisuutta voidaan konkreettisesti edistää? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tuoreissa ohjeissa, joiden laatimiseen palkansaajajärjestöt ovat osallistuneet.
26.06.2015 09:19
SAK
Vähintään 30 hengen työpaikoilla pitää olla yhdenvertaisuussuunnitelma viimeistään vuoden 2017 alussa.

Vähintään 30 työntekijän työpaikassa on tehtävä yhdenvertaisuussuunnitelma. Siitä on käytävä ilmi, miten työnantaja edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat koonneet yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa ohjeet, jotka auttavat suunnitelman laatimisessa.

– Ohjeissa on konkreettisia esimerkkejä siitä, miten yhdenvertaisuutta voidaan työpaikalla edistää, ja mitä pitää ottaa huomioon suunnitelmaa laadittaessa, kertoo SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

Hän tähdentää, että työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, ettei työpaikalla syrjitä ketään etnisen taustan, vammaisuuden, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen, iän, ay-toiminnan, mielipiteen, uskonnon tai muun henkilöstä johtuvan syyn vuoksi.

Tämän vuoden alusta voimaan tullut uusi yhdenvertaisuuslaki lisää työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta ja poistaa syrjintää. Myös henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeudet paranivat lakiuudistuksessa.

– Uudessa laissa luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tuli oikeus saada tietää työnantajan suunnittelemista yhdenvertaisuutta edistävistä toimista.

Vähintään 30 hengen työpaikoilla pitää olla yhdenvertaisuussuunnitelma viimeistään vuoden 2017 alussa.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.