Koronapandemia lisäsi yhteydenottoja maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan 

Koronapandemia on lisännyt yhteydenottoja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan. Viime vuonna yhteydenottojen määrä kasvoi noin sadalla. Aiempaa enemmän kysyttiin palkkauksesta ja lomautuksista. 
14.04.2021 07:00
SAK
Kuva Patrik Lindström.

SAK:n ja sen seitsemän jäsenliiton rahoittamaan maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan tuli vuonna 2020 yhteensä 472 yhteydenottoa, kun vuonna 2019 yhteydenottoja oli 378. Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan asiantuntija Maaret Pulliainen arvioi, että yhteydenottojen määrän lisääntymiseen vaikutti osaltaan koronaviruspandemia. 

– Maahan muuttaneita työskentelee paljon palvelualoilla kuten ravintoloissa, joihin koronakriisi on iskenyt lujaa. Yhteydenottajia huolestuttaa oma toimeentulo ja terveys. Esimerkiksi lomautuksista kysytään paljon. Se on monelle yhteydenottajalle tuntematon järjestelmä ja sekoitetaan helposti irtisanomiseen. 

Kysymyksiä on tullut myös työnantajan oikeudesta yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtoja, kuten työaikaa.  

Maaret Pulliaisen mukaan koronakriisi on korostanut sitä, että maahan muuttaneet työntekijät tarvitsevat oikeaa ja ajantasaista tietoa omalla äidinkielellään työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä ja suomalaisen työelämän pelisäännöistä. 

Aiempien vuosien tapaan vuonna 2020 kysyttiin eniten palkkaan ja palkkasaataviin liittyvistä asioista. Niiden osuus yhteydenotoista oli 42 prosenttia. Toiseksi eniten kysyttiin työsuhteen päättämisestä (25 %) ja tähän liittyvien yhteydenottojen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Kolmanneksi eniten kysyttiin työsopimuksen ehdoista (18 %). 

– Palkkaukseen liittyvät epäselvyydet ovat valitettavan yleisiä ulkomaalaisilla työntekijöillä. He eivät aina tunne oman alansa työehtosopimusta eivätkä tiedä, mihin ovat oikeutettuja. Työnantaja on voinut jättää esimerkiksi erilaisia palkanlisiä kuten iltalisiä maksamatta. Myös ylityökorvauksia ei aina makseta, vaikka työntekijä olisi niihin oikeutettu.  

Neuvontaan tuli viime vuonna yhteydenottoja laajasti eri aloilta, mutta aiempien vuosien tapaan korostuivat kiinteistöpalveluala (18,8 %), matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut (15,5 %) ja rakennusala (10,7 %).  

– Nämä kaikki ovat aloja, joilla työskentelee paljon maahan muuttaneita työntekijöitä. 

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta on ainoa palvelu Suomessa, joka tarjoaa työsuhteisiin ja ammattiliiton jäsenyyteen liittyvää neuvontaa maksuttomasti maahan muuttaneille ja ulkomaalaisille työntekijöille. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostitse ja myös anonyymisti. Työsuhdeneuvonta on kytketty International House Helsingin palvelukeskuksen toimintaan etäneuvontana. 
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.