Työolosuhteilla on suuri merkitys henkiselle hyvinvoinnille

Blogi 04.05.2022 15:07 Näätänen Ari-Matti
Tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätäsen kasvokuva

Turhan usein henkisen hyvinvoinnin haasteet mielletään Suomessa johtajien ja asiantuntija-ammateissa olevien ongelmaksi. 
 
Näin ei ole. SAK halusi lähteä mukaan Mielenturvaa-kampanjaan nostaakseen esille, että henkinen jaksaminen on kortilla myös niin sanotuissa duunariammateissa. Helmikuussa jäsenillemme tehdyn kyselyn mukaan SAK:laisten alojen työntekijöistä 14 prosenttia kertoi, että työkyky on heikentynyt henkisen kuormituksen vuoksi. Myös TEM:n tuoreet Työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että 14 prosentilla duunareista työkyky suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin on kohtalainen tai huono. 

Hyvää mielenterveyttä tukee myös mahdollisuus tulla kuulluksi ja kohdelluksi tasaveroisena yhteisön jäsenenä.

Mielenterveyden perusta on valettu monen jalan varaan ja työelämä on tärkeä osa sitä jokaiselle. Ammatista riippumatta turvallisuus syntyy siitä, että työntekijällä on hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Turvallisuus on sekä fyysistä että henkistä. Työsuhteen ehdot pitää olla reilut ja työntekijällä pitää olla luottoa, että työsuhteeseen ei tehdä yllättäen tai yksipuolisesta isoja muutoksia. Hyvää mielenterveyttä tukee myös mahdollisuus tulla kuulluksi ja kohdelluksi tasaveroisena yhteisön jäsenenä. Hyvässä työpaikassa myös ihmisen ammattitaitoa arvostetaan ja hän saa vaikuttaa oman työnsä järjestämiseen ja kehittämiseen.  
 
Mielenturvaa-kampanjan ytimessä puhutaan esimerkiksi lyhytterapiasta. Terapia on hyvä hoitomuoto, mutta moni hakeutuu tai saa lähetteen siihen liian myöhään. SAK haluaa muistuttaa, että lyhytterapiaa enemmän tarvitaan mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä työpaikalla. Hyvä tapa aloittaa on hakea Mielenturvaa-kampanjaan kuuluvaa Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä. Hakemuksen laativat työntekijät ja työnantaja yhdessä. Työpaikoilla, joille on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki, on käytössä toimintatavat sekä tahtoa henkisen kuormituksen vähentämiseksi ennen ongelmien kärjistymistä. 
 

Mielenturvaa on huhtikuussa vuonna 2022 lanseerattu verkosto, joka tuo suomalaiset yritykset ja yhteisöt yhteen ratkomaan työelämän mielenterveyden haasteita. Alussa verkostoa perustamassa ovat olleet kymmenen suomalaisen työelämän yritystä, keskusjärjestöä, työnantajaliittoa ja mielenterveysjärjestöä. Mielenturvaa on verkosto, joka tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta mielenterveyden haasteiden ratkaisuihin työpaikoilla. Verkosto haastaa jokaisen suomalaisen työyhteisön mukaan työskentelemään tärkeän asian puolesta. www.mielenturvaa.fi

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran mielenturvaa.fi -sivustolla 26.4.2022.