Tavoitteena työ – keinona yksilölliset palvelut

Blogi 02.05.2019 09:47 Tiensuu Alli
Tiensuu Alli. Kuva: Patrik Lindström / SAK

Maakuntauudistuksen yhteyteen kaavailtu työvoimapalveluiden uudistaminen maakunnallisiksi kasvupalveluiksi ei ehtinyt valmiiksi viime vaalikaudella. Tarve uudistaa työttömien palvelukokonaisuus ei ole kuitenkaan hävinnyt. Keskeistä kehittämistyössä on työttömyysturvan ja palveluiden uudistaminen kokonaisuutena. SAK:n ratkaisu tähän on Kannustava työllistymisturva

Jatkona työllistymisturvalle olemme luoneet ehdotuksen siitä, miten työvoimahallinto voidaan järjestää tulevaisuudessa: Työvoimapalvelut 2020-luvulla tähtää toimivaan työvoimahallintoon, jolla voidaan parantaa työttömien palvelujen laatua ja saatavuutta.

SAK:n ehdotuksessa hallinnon tasoja ovat valtio, työllisyysalue ja kunta. Työllisyysalueiden maantieteellinen jako voisi olla nykyisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen mukainen. Palveluiden järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti työllisyysalue, mutta antaisimme kuntien ottaa lisää vastuuta työllisyydenhoidosta kunnan itse niin halutessa. 

Kunta tekisi vähintään yhteistyötä työllisyysalueen kanssa. TE-toimistot ja kunnat toimivat nykyisinkin yhdessä esimerkiksi nuorten Ohjaamoissa ja pidempään työttömänä olleiden monialaisissa yhteispalveluissa (TYP).

Lisäksi esimerkiksi suuren kaupungin niin halutessa valtio voisi mallissamme siirtää sopimuksella koko työvoimahallinnon kunnan tai kuntien yhteenliittymän hoidettavaksi. Osalla kunnista on tähän halua ja resursseja. Toisaalta kaikilla kunnilla ei ole, joten työllisyysalueen lähtökohtainen rooli on tärkeä. Joka tapauksessa valtion tulee huolehtia valtakunnallisesta ohjauksesta ja riittävästä rahoituksesta, jotta palvelut ovat saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaisia koko maassa.

Työttömän kannalta tärkeintä on, miten hän saa palveluista apua työllistymiseensä ja elämäntilanteeseensa.

Työttömän kannalta tärkeintä on, miten hän saa palveluista apua työllistymiseensä ja elämäntilanteeseensa. Tämä palautuu työttömyysturvan ja palvelujärjestelmän kehittämiseen kokonaisuutena. 

SAK ehdottaa, että työttömien neuvontaa ja työllistymissuunnitelmaa viedään yksilöllisempään suuntaan. Asiakas ja työllisyyspalveluiden virkailija, omavalmentaja, etsivät yhdessä kullekin omaa polkua takaisin työhön. Yhdelle siihen tarvitaan työkykyyn liittyviä toimia, esimerkiksi kuntoutusta. Toinen hyötyy omaehtoisesta- tai työvoimakoulutuksesta, jolla voi päivittää omaa osaamistaan. Kolmas voi löytää nopeasti suoraan uuden työpaikan – omavalmentaja voi tällaisessa tilanteessa vinkata, että hei tällainen sopiva työpaikka olisi auki, sinun kannattaa hakea.

Tulevan hallituskauden aikana on päästävä mahdollisimman nopeasti asian ytimeen eli asiakasprosessin kehittämiseen.
Koko kautta ei voida käyttää hallinnon suunnitteluun ja rakentamiseen. Olemassa olevien hallintopalikoiden tehokkaalla uudelleenjärjestelyllä, lisäresursoinnilla ja vuosina 2017–2018 toimineiden alueellisten työllisyyskokeiluiden hyvien käytäntöjen hyödyntämisellä päästään rakenteiden kehittämisessä pitkälle.

Tutustu SAK:n ehdotukseen työvoimahallinnon järjestämisestä 2020-luvulla.