Itku tulee hallituksen leikkauslistaa lukiessa

Blogi 21.08.2023 08:57 Väänänen Pirjo
Sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänäsen kasvokuva

Suru. Epäusko. Ahdistus. Voimattomuus. En kyllä osannut etukäteen kuvitella, että näistä muodostuvat päällimmäiset tunteet hallitusohjelmaa lukiessa. Kesä on mennyt, mutta ahdistus jatkuu. Kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, totesi pääministeri Orpo aiemmin. Saanen olla asiasta täysin eri mieltä. 

Hallitusohjelma sisältää lukuisan määrän sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia. Leikkauksia, joita on asiantuntijana vaikea uskoa todeksi. Kansalaisille ohjelmassa vilisee mainintoja työttömyysturvan euroistamisesta, jaksottamisesta, porrastamisesta, omavastuista ja indeksijäädyttämisistä. Termejä, joiden merkitystä voi olla vaikea hahmottaa. Talous- ja työllisyysvaikutukset edellä näilläkin muutoksilla luvataan kaikkea hyvää ja kaunista. Surullista on, että hallituspuolueet ovat saattaneet jopa tehdä päätöksiä ymmärtämättä niiden todellisia vaikutuksia heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. 

Tuntuu, että SAK:n järkipuheet ja faktat ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajista ovat menneet täysin ohi. Pakko siis kerrata. Työttömyys kohdistuu eniten matalapalkkaisten alojen työntekijöihin, joilla palkka ennen työttömyyttä on ollut 2000–2500 euroa kuukaudessa. Ansiopäiväraha näillä tuloilla on alle 1500 euroa kuussa. Huikeaa!

Hallituksen päätöksillä ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pääsy vaikeutuu ja turvan tasoa heikennetään. Ansiopäivärahan saamiseksi vaadittaisiin jatkossa vähintään vuoden työssäoloaika. Omavastuuaikaa pidennetään, joten työttömyysturvaa saisi vasta noin puolentoista viikon työttömyyden jälkeen. 

Ansiopäivärahaa leikataan kahden työttömyyskuukauden jälkeen 20 prosentilla ja noin kahdeksan kuukauden jälkeen viidellä prosentilla lisää. Käytännössä ansiopäivärahasta jää leikkausten jälkeen suurimmalle osalle käteen enää alle 900 euroa kuussa. Lapsiperheellisiä työttömiä kuritetaan lisäksi poistamalla erilliset noin 150–280 euron lapsikorotukset. Osa-aikaista työtä tekeviä puolestaan kuritetaan myös työssäoloehdon euroistamiseen liittyvillä päivärahan heikennyksillä sekä 300 euron suojaosan poistolla. 

Hallituksen päättämät sosiaaliturvan leikkaukset kohdistuvat ansioturvan ohella perusturvaan. 800 euron suuruista peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavan työttömän on myös kärsittävä pidempi omavastuuaika eli ajanjakso ilman rahaa työttömyyden alussa. Päivärahaa ei koroteta indeksillä ja lapsikorotukset poistetaan. 

Työttömyysturvaheikennysten lisäksi myös asumistukea leikataan ja toimeentulotuen ehtoja kiristetään. Näillä tempuilla hallitus tavoittelee toimeentulotuen saajien määrän puolittamista ja pohtii, voisiko viimesijaisen turvan jättää joissain tapauksissa kokonaan maksamatta. Vaikea käsittää. 

Henkilökohtaisesti ajattelen, että sosiaaliturvaan liittyviä leikkauspäätöksiä on tehty irti todellisuudesta.

Henkilökohtaisesti ajattelen, että sosiaaliturvaan liittyviä leikkauspäätöksiä on tehty irti todellisuudesta. Perusteluina käytetään talous- ja työllisyysvaikutusten arviointeja, joita ei saisi edes kritisoida. Yksistään lapsikorotusten poistaminen lisäisi työllisten määrää 10 000 hengellä. Siis mitä? Vaikutusarviointeja on tehty staattisilla laskelmilla, jossa sosiaaliturvan leikkaaminen lisää aina työllisyyttä. 

Hallitusohjelmassa linjataan useita sosiaaliturvaan liittyviä yksittäisiä heikennyksiä. Heikennysten suhdetta toisiinsa tai muihin sosiaaliturvan leikkauksiin ei juurikaan ole arvioitu. Sosiaaliturvaheikennykset kohdistuvat monissa tapauksissa samoille ihmisille, sillä jo nyt useat saavat samanaikaisesti työttömyysturvaa, asumistukea sekä toimeentulotukea. Työllisyysvaikutukset on kuitenkin laskettu jokaisesta leikkauksesta erikseen. 

Köyhät kyykkyyn, mutta johtaako se todella kokoaikaisen työn löytymiseen ja sen saamiseen? SAK irtisanoutuu kaikista esitetyistä heikennyksistä ja painottaa leikkausten todellisia vaikutuksia. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistaminen heikentävät työllisyyttä, vähentävät työnteon kannusteita ja rankaisevat osa-aikaisen työn vastaanottamisesta. 

Nyt hallituksella on kiire leikkausten eteenpäin viemisessä. Kaikki pitäisi olla valmista jo ensi vuonna. Ministeriöiden resurssit eivät riitä ja kolmikantatyö on lähinnä nimellistä. Moni kansalainen ei selaa hallitusohjelmaa ja on vielä autuaan tietämätön tulevista muutoksista. Kun todellisuus sitten iskee päin näköä kukkaron nyörien kiristyessä entisestään, ahdistus lisääntyy yhä useammalla. Nostakaa mellakka!