Hyvä perehdytys saa työt sujumaan – bonuksena hyvä mieli ja myönteinen ilmapiiri

Blogi 13.06.2018 10:37 Mironen Anne
SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen

Hyvin hoidettu perehdytys vaikuttaa siihen, että työt sujuvat ja työyhteisössä vallitsee myönteinen ilmapiiri. Siksi onkin ikävä sanoa, että työntekijän perehdyttäminen hoituu harvoin niin hyvin kuin se parhaimmillaan voisi – tai sen pitäisi – hoitua.

Kesän korvalla on tapana muistutella työnantajia perehdyttämisestä, kun iso joukko nuoria tulee työpaikoille kesätöihin. On todella tärkeää, että nuori otetaan hyvin vastaan ja perehdytetään huolella. Nuorelle täytyy opastaa työturvallisuuteen liittyvät asiat, ja myös työpaikan pelisäännöt, käytänteet ja toimintaohjeet. Nuorelle on myös tärkeää, että häntä ei jätetä yksin vaan otetaan mukaan työyhteisöön.

Luonnollisesti myös itse työhön pitää opastaa hyvin, seurata nuoren työskentelyä ja kerrata asioita. Kun kaikki on uutta, ensimmäisinä päivinä ”päälle kaadetuista” asioista vain osa ehtii jäädä pysyvään muistiin. 

Hyvä perehdyttäminen ei ole vain nuorten tai kesätyöntekijöiden juttu vaan se kuuluu kaikille ja kaikenikäisille työntekijöille.

Hyvä perehdyttäminen ei ole kuitenkaan vain nuorten tai kesätyöntekijöiden juttu vaan se kuuluu kaikille ja kaikenikäisille työntekijöille. Myös työpaikassa kauan työskennelleille sekä niille, jotka palaavat työhön pitkän sairausloman, perhevapaan tms. tauon jälkeen.

Työnantajan velvollisuudesta huolehtia perehdytyksestä säädetään työturvallisuuslaissa, mutta se ei tarkoita pelkästään työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä asioita. Laki sanoo, että työnantajan täytyy opettaa ja ohjeistaa työntekijä myös itse työhön, työ- ja tuotantomenetelmiin sekä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin. Laissa myös todetaan, että perehdytystä on annettava paitsi ennen uuden työn tai työtehtävän aloittamista, myös työtehtävien muuttuessa ja ennen uusien työvälineiden tai työmenetelmien käyttöön ottamista. 

On ilmiselvää, että jos et ole saanut riittävää opastusta työhösi tai esimerkiksi uusien tietoteknisten ohjelmien käyttöön, työntekosi vaikeutuu. Jokainen tietää tai voi ainakin kuvitella, miltä se tuntuu ja mitä siitä seuraa pidemmän päälle. Paitsi että työn laatu kärsii, myös työhyvinvointi kärsii. Se, ettei ole saanut riittävää ohjausta tuntuu turhauttavalta ja kuormittavalta. Työn tekeminen ei suju.

Esimiehen pitää tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa myös, kun kyse on työntekijöiden työsuojelusta.

Myös esimiehet tarvitsevat perehdytystä. Tästäkin työturvallisuuslaki puhuu: työnantajan on huolehdittava siitä, että esimiehet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että jokaisella on asianmukaiset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. Tämä tarkoittaa, että esimiehen pitää tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa myös, kun kyse on työntekijöiden työsuojelusta.

Riittävän yksityiskohtainen, kirjallinen perehdytyssuunnitelma vastuuhenkilöineen ja kuittausmahdollisuuksineen ohjaa toimintaa ja auttaa tarkistamaan, että perehdyttäminen todellakin on hoidettu niin kuin on ollut hyvä tarkoitus. 

Anne Mironen
työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija
Twitter @AnneMironen