Eläkeläisten toimeentuloa pitää tarkastella kokonaisuutena – palvelumaksuja ja lääkekulujen omavastuita kohtuullistettava 

Blogi 20.08.2019 08:24 Näätsaari Sinikka
SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari

Rinteen hallitus lupaa käyttää 183 miljoonaa euroa pienempien eläkkeiden korottamiseen. Korotus kohdistuu arviolta noin 1 000 euron kuukausieläkkeeseen saakka ja se toteutetaan kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmän kautta.  
 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu asiaa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi. Siinä ehdotetaan, että kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan 31 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Lisäksi eläkkeensaajan asumistukeen tehtäisiin muutoksia niin, että eläkkeen korotus ei juuri vaikuttaisi eläkkeensaajan asumistukeen ja siten leikkaisi eläkkeensaajan käytettävissä olevien tulojen nousua.  

Esityksen tavoitteena on eläkeläisten toimeentulon turvaaminen, köyhyyden ja osattomuuden vähentäminen sekä tasaisemmasta tulonjaosta huolehtiminen. Korotus kohdistuu niihin noin 609 000 eläkkeensaajaan, joiden kokonaiseläke on alle 1200 – 1300 euroa kuukaudessa. 

Eläkkeensaajien toimeentulon turvaaminen, eläkeläisköyhyyden ja osattomuuden vähentäminen ja tasaisemmasta tulonjaosta huolehtiminen ovat tarpeellisia ja kannatettavia asioita. Eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi on kuitenkin tärkeää huomioida kaikki eläkkeensaajien toimeentuloon liittyvät asiat.  

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon maksuilla ja esimerkiksi lääkekuluilla on merkittävä vaikutus eläkeläisten toimeentulolle. 

Eläkkeensaajien asumistuella on suuri merkitys pienituloisille eläkeläisille ja se onkin tärkeää säilyttää jatkossakin erillisenä yleisestä asumistuesta.

SAK ehdottaa, että eläkeläisten toimeentulosta käynnistetään kokonaisarviointi, jossa ovat mukana eri sosiaaliturvaetuisuuksien lisäksi myös palvelumaksut ja lääkekulut.

Etuuden saajan kannalta lopputulos voi olla plus miinus nolla tai jopa negatiivinen, jos korotus koskee vain eläke-etuuksia. Erityisesti paljon palveluja ja lääkkeitä käyttäville eläkeläisille viime vaalikausien palvelumaksujen ja lääkekulujen omavastuiden korotuksia ei kyetä tällä yksittäisellä parannuksella korvaamaan, vaikka pienempien eläkkeiden korottaminen onkin parannus aiempaan. 

Eläkeläisten toimeentuloa pitää arvioida kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös palvelumaksut ja lääkkeiden omavastuu. SAK ehdottaa, että eläkeläisten toimeentulosta käynnistetään kokonaisarviointi, jossa ovat mukana eri sosiaaliturvaetuisuuksien lisäksi myös palvelumaksut ja lääkekulut. 

Lue myös

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle pienten eläkkeiden korottamisesta