Työttömyysturvalain väliaikaisten muutosten jatkaminen koronaepidemian vuoksi

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

STM091:00/2021

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi covid-19-epidemian vuoksi tehtyjä väliaikaisia muutoksia jälleen 31.12.2021 saakka.

Muutosten tavoitteena on ollut työttömyysturvan maksajien työn helpottaminen yksinkertaistamalla eräitä työttömyysetuuden sovittelutilanteita. Työttömyysetuutta voitaisiin edelleen maksaa myös ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. Lisäksi jatkettaisiin muutoksia, joilla työttömyysetuuden sovittelun suojaosaa on korotettu 500 euroon ja liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytystä kokoaikatyössä lyhennetty.

SAK kannattaa esitettyjen muutosten jatkamista. Työttömyysturvan toimeenpanon yksinkertaistamiseen ja maksamiseen liittyvien muutosten vaikutuksia olisi tarpeen arvioida syksyn aikana. Tarkemman arvioinnin perusteella tulisi myös harkita näiden muutosten saattamista pysyväksi lainsäädännöksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry