Ympäristö

SAK haluaa edistää talouskasvua, joka on kestävällä pohjalla.
Ajoksen tuulipuisto Kemissä. Kuva: Hannu Vallas / Lehtikuva

Talouden kehityksessä on otettava nykyistä paremmin huomioon sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat. Työntekijöillä on oltava paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman työpaikkansa ympäristöä koskeviin päätöksiin.

SAK pitää toimivan ympäristöpolitiikan edellytyksenä, että Suomi pyrkii kattaviin maailmanlaajuisiin sopimuksiin.