Aluevaaleissa on pohjimmiltaan kyse arkisista palveluista, joista SAK:laisten alojen työntekijöillä on vahvaa kokemusta.

Keitä aluevaaleissa äänestetään?

Aluevaaleissa 23.1.2022 valitaan edustajat Suomen 21 hyvinvointialueen aluevaltuustoihin. Valtuutettujen määrä vaihtelee hyvinvointialueen asukasmäärän mukaan 59:stä 79:ään.

Hyvinvointialueet on muodostettu pääosin maakuntarajojen mukaisesti. Poikkeuksena on Uusimaa, jossa on neljä hyvinvointialuetta ja Helsinki, joka ei ole hyvinvointialue. Hyvinvointialueet vastaavat alueellaan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastustoimesta.

Vaaleja ei järjestetä Helsingissä eikä Ahvenanmaalla. Helsingissä päätökset sosiaali ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta tekee kaupunginvaltuusto. Ahvenanmaata sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus ei suoraan kosketa.

Mistä aluevaltuustoissa päätetään?

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päätöselin. Alkuvaiheessa aluevaltuuston työ painottuu suunnitteluun, kun se päättää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi toteutetaan hyvinvointialueella.

Aluevaltuustoihin valitut valtuutetut päättävät myös hyvinvointialueen budjetista ja siitä, millaista yhteistyötä hyvinvointialue tekee kuntien sekä sote-palveluita tuottavien kansalaisjärjestöjen ja yksityisten yritysten kanssa. Aluevaltuustot vaikuttavat myös siihen, miten henkilöstön työssäjaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan.

Aluevaltuusto nimittää alueen virkajohtajan ja asettaa aluehallituksen. Se voi perustaa hyvinvointialueelle myös jaostoja ja muita toimielimiä.

Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueille 1.1.2023.

Lue myös: Aluevaalit lähestyvät, mutta mistä niissä äänestetään?

Sinustako ehdokas aluevaaleihin?

Aluevaaleihin tarvitaan aktiivisia, kiinnostavia ja kiinnostuneita ehdokkaita! Valtuutettuna pääset tekemään päätöksiä siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi käytännössä hoidetaan omalla kotiseudullasi.

Jos olet halukas asettumaan ehdolle, ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi puolueeseen tai valitsijayhdistykseen. Toimi nopeasti, koska puolueiden ja valitsijayhdistysten pitää jättää ehdokashakemukset aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021.

Kun olet asettunut ehdokkaaksi, muista ilmoittautua mukaan SAK:n aluevaaligalleriaan – se ei maksa mitään, mutta tarjoaa sinulle näkyvyyttä SAK:laisten ammattiliittojen jäsenten keskuudessa.

Milloin vaalit pidetään?
Aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoon voit äänestää kotimaassa 12.–18.1. ja ulkomailla 12.–15.1.

Miten pääset äänestämään?

Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja sinulle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Ennakkoon voit kuitenkin äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla siitä riippumatta, mikä on virallinen äänestyspaikkasi.

Voit äänestää ennakkoon myös kotona, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Jos asut tai oleskelet kuntavaalien ajan ulkomailla, voit äänestää kirjeitse. Ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.