Vuoden opo -tunnustus vaihtui tänä vuonna kunniamaininnoiksi kolmelle alueyhdistykselle

SAK sekä Talous ja nuoret TAT ovat valinneet vuoden opon jo 1990-luvulta lähtien. Yleensä tunnustuksen on saanut yksittäinen opo, joskus myös työryhmä. Tänä poikkeusolojen vuotena vuoden opo -tunnustus vaihtui Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen opinto-ohjaajien alueyhdistyksiä koskeviksi kunniamaininnoiksi.
05.02.2021 13:03
SAK
Keväällä 2020 myös yläkouluissa opiskeltiin etänä. Kahdeksasluokkalainen tyttö etäopiskelee kotonaan Espoossa. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva.

Valintaan päädyttiin TAT Nuorten tulevaisuusraportin perusteella. Raportin mukaan juuri näiden alueiden nuoret ovat tyytyväisimpiä saamaansa ohjaukseen. Voidaan siis sanoa, että tänä vuonna nuoret valitsivat vuoden opon.

Tiedot Nuorten tulevaisuusraporttiin kerättiin yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tiedonkeruun ajankohta sijoittui pääosin normaaliin opiskeluaikaan, mutta osittain myös etäopiskeluaikaan. Tutkimukseen vastasi yhteensä 8 978 nuorta, joista 5 905 oli yläkoululaisia.

Eri kouluasteilla työtä tekevillä opinto-ohjaajilla on iso merkitys tulevaisuuttaan miettivälle yksittäiselle nuorelle. Usein opoilla on jopa 300–400 nuorta ohjattavanaan.

– Perinteisesti vuoden opo -tunnustus on annettu yhdelle opinto-ohjaajalle, mutta tänä vuonna katsottiin opojen välisen yhteistyön olleen niin merkittävää tehdyssä työssä, että päätimme jakaa tunnustuksen alueiden kesken. Hyvään ohjaustyöhön vaikuttaa moni asia, mutta harva pystyy yksin siihen, mihin moni pystyy yhteistyön kautta. Nuorten tyytyväisyys näiden alueiden ohjaustyöhön oli mittavaa, taustoittaa johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja nuoret TATista.

Palkittujen alueyhdistysten puheenjohtajat ovat yhtä mieltä Tenhunen-Ruotsalaisen kanssa. Kaikki kolmen alueen puheenjohtajat antavat saman vastauksen, kun heiltä kysytään, mikä tekee oman alueen opinto-ohjauksesta poikkeuksellisen hyvää: yhteistyö alueen muiden opojen ja alueella toimivien yritysten kanssa.

– Ohjaus on korkealaatuista, koska jäsenistömme on erittäin aktiivista ja erinomaisesti keskenään verkostoitunutta. Tiedonkulku eri oppilaitosten välillä toimii ja yhteistyö on tiivistä yli oppilaitosrajojen. Näin pysymme ajassa kiinni, pystymme oppimaan uutta ja innostumaan, Pirkanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Jenni Singh kiteyttää.

Nuoret tarvitsevat laadukasta ohjausta enemmän kuin koskaan

Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Oinonen sanoo etäohjauksen muuttuneen näppärämmäksi ja helpommaksi toteuttaa koronan myötä, mutta on samalla huolissaan nuorten hyvinvoinnista:

– Sähköisiä alustoja on tullut lisää ja sähköiset oppikirjat ovat olleet kovassa käytössä. Etäyhteydellä tehtävä ohjaus on jo arkipäivää ja yritysvierailuja ja vierailijoita on aiempaa helpompi toteuttaa etäyhteyksien avulla.

– Toisaalta nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja motivaatiopulmat kasvaneet. Opiskelijoiden elämänhallinnan vaikeudet ovat suurentuneet, mikä on tehnyt yksittäisistä ohjaustilanteista haastavampia, Oinonen jatkaa.

Varsinais-Suomen alueyhdistyksen puheenjohtaja Sari Hietanen kantaa myös huolta nuorten voimavaroista ja jaksamisesta.

– Korona-aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorten syrjäytymiseen ja eriarvoistumisen lisääntymiseen. Monille nuorille kevään 2020 etäopetusjakso oli henkisesti äärimmäisen kuormittava ja he tarvitsevat edelleen paljon tukea kuroakseen kiinni aukkoja, joita keväällä ehti muodostua. Nuoret tarvitsevat ammattitaitoista ja osaavaa opinto-ohjausta nyt enemmän kuin koskaan.

Pirkanmaan Jenni Singh komppaa Hietasta ja toteaa, etteivät nuoret kuitenkaan ole vuosien saatossa kovasti muuttuneet.

– Etäkoulun ja pandemian aikana nuoret tarvitsevat entistä enemmän sellaista ohjausta, joka tukee ja vahvistaa itseohjautuvuutta, rohkeutta ja luottamusta siihen, että elämä kantaa ja kaikki menee ihan hyvin.

Vuoden opo -tunnustuksen myöntää vuosittain alan ammattilaisille Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry yhteistyössä TATin ja SAK:n kanssa.

Uutinen perustuu Talous ja nuoret TATin tekemään haastatteluun, jonka pääset lukemaan täältä.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.