Työmarkkinakeskusjärjestöt: Verkkokoulutus nopeasti tehokäyttöön - helpotusta työttömyyteen ja työvoimapulaan

Verkkokoulutuksen saatavuutta tulee parantaa ripeällä aikataululla, jotta suomalaiset pääsevät hankkimaan työllistymistä tukevaa osaamista. Työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat yhteiset ehdotuksensa siitä, mitä koulutustoimia Suomi tarvitsee koronakriisin selättämiseksi.
28.04.2020 07:30
TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT
Työmarkkinakeskusjärjestöt laativat viiden kohdan listan koulutustoimista, joilla Suomi voisi selättää koronakriisin. Kuva iStock

Ennätyssuuri joukko suomalaisia on lomautettuina tai työttömyysuhan alla. Poikkeusolot ja etäyhteiskuntaan siirtyminen on luonut myös uusia työmahdollisuuksia ja työvoimapulaa. Näihin osaamistarpeisiin tulee reagoida jo lähiviikkoina ketterillä ja konkreettisilla koulutustoimilla. Digitalisaatiosta tulee ottaa kaikki hyöty irti. Samat toimet auttavat Suomea vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja luomaan edellytyksiä talouden kasvukäänteelle.  

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset koulutuksen ja osaamisen täsmätoimiksi:  

Ehdotus 1: Parannetaan verkko-opetuksen saatavuutta erillisrahoituksella

Oppilaitoksia tulee kannustaa erillisrahoituksen avulla avaamaan verkko-opetustarjontaansa nykyistä laajempaan ja avoimempaan käyttöön. Tavoitteena on työttömien, lomautettujen ja esimerkiksi kesätyötä vaille jääneiden opiskelijoiden parempi pääsy lisä- ja täydennyskoulutuksen äärelle.  

Ehdotus 2: Lisätään lyhyitä koulutuksia etenkin työvoimapulasta kärsiville aloille

Koronan luomat poikkeusolosuhteet ja aiempaa digitaalisempi etäyhteiskunta synnyttävät myös työvoimapulaa. Sitä on ratkaistava lisäämällä lyhyiden muunto- ja lisäkoulutusten tarjontaa. Lyhytkestoiseen koulutukseen on myös lomautettujen helpompi hakeutua.  

Ehdotus 3: Vahvistetaan kansalaisten digitaitoja   

Monilla toimialoilla nähtiin lähes yön yli tapahtunut digiloikka etätöihin. Eri tavoin hankitusta digiosaamisesta pitäisi voida saada osaamiskortti tai muu todiste, jotta taidot saadaan paremmin hyödynnettyä työelämässä myös kriisin jälkeen. Kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön resursseja tulisi nopeasti ohjata kansalaisten digitaitojen kehittämiseen.  

Ehdotus 4: Ratkaistaan työssä oppiminen ja osaamisen tunnustaminen myös poikkeusoloissa  

Opintojen eteneminen edellyttää usein työelämässä tehtävää harjoittelua tai osaamisen osoittamista esimerkiksi näyttötöillä. Nyt on löydettävä ratkaisut, joilla työssä oppiminen ja tutkintojen suorittaminen kyetään tekemään turvallisesti esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai muilla uusilla järjestelyillä.   

Ehdotus 5: Lisätään lyhyitä pätevyyskoulutuksia verkon kautta

Monissa työtehtävissä työntekijän tulee osoittaa pätevyytensä erityisillä lupakorteilla (esimerkiksi hygieniapassi, trukkikortti, vartijakortti tai tulityökortti). Näiden pätevyyskoulutusten tarjontaa tulisi lisätä nopeasti erityisesti lomautetuille, jotka voisivat työllistyä väliaikaisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. 

Lisätiedot:

EK: Johtaja Riikka Heikinheimo, puh. 046 9229 692, riikka.heikinheimo[at]ek.fi
SAK: Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, puh. 040 564 7001 mikko.heinikoski[at]sak.fi
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.