SAK:n turvallisuusalan ammattiliitot: Turvallisuus tulevan hallituksen kärkiteemaksi

SAK:n turvallisuusalan liitot vaativat, että kevään eduskuntavaaleissa valittava eduskunta ja tuleva maan hallitus ottavat turvallisuuden ja sen parantamisen yhdeksi kärkiteemakseen. Liittojen mukaan kestävän ja laajan turvallisuuden päälle on hyvä rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikki voivat olla osallisina yhdenvertaisina toimijoina.
30.01.2019 08:00 Päivitetty 07.02.2019 15:23
SAK
Tullitarkastaja ja tullikoira. Kuva: Marjaana Malkamäki

– Jotta turvallisuus voidaan taata, on koko turvallisuussektorin resurssit pidettävä riittävällä tasolla. Turvallisuusalaa pitää tarkastella kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, ei pelkästään yhden tai kahden turvallisuustoimijan resurssoinnin kautta, SAK:laiset liitot toteavat yhteisessä kannanotossaan..

SAK:n turvallisuusalan liitot katsovat, että myös vankeinhoidolla, rajojen vartioinnilla, tullitoiminnalla ja puolustusvoimien kaikilla henkilöstöryhmillä sekä hätäkeskuksilla on tärkeä osuus kokonaisturvallisuuden takaamisessa.

– Nykyisessä toimintaympäristössä, joka ei turvallisuuden näkökulmasta ole muuttunut ainakaan parempaan suuntaan, koko turvallisuussektori on pidettävä riittävän vahvana ja toimintakykyisenä. Jos yksi osa kokonaisketjussa ei toimi kunnolla, se vaikuttaa koko turvallisuussektorin ja sitä kautta koko Suomen toimivuuteen

Nykyisessä hyvin turbelentissa toimintaympäristössä julkisen talouden kestävyysvajetta ei liittojen mukaan voi enää hoitaa turvallisuussektorista leikkaamalla. Toisaalta, jotta juuri taloudellinen toimeliaisuus olisi parhaassa mahdollisessa iskussa, se vaatii tuekseen vakaan toimintaympäristön, jonka toimiva turvallisuussektori voi taata. Muun muassa yritysten investointihalukkuus on suoraan yhteydessä toimintaympäristön vakauteen.

– Myös se, että peruspalvelut toimivat, että koko väestöä kohdellaan yhdenvertaisesti ja että koti-, asuin- ja työympäristöt ovat turvallisia, vaatii paitsi saumatonta yhteistyötä turvallisuussektorin sisällä, myös koordinoituja toimenpiteitä kaikkien yhteiskuntapolitiikkasektoreiden välillä, SAK:n turvallisuusalan ammattiliitot linjaavat.

SAK:n turvallisuusalan liitoista tässä tiedotteessa ovat mukana Aliupseeriliitto, Rajaturvallisuusunioni, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.