SAK:n kysely: Johdon luottamus työntekijöihin on usein heikkoa – seuraukset näkyvät työhyvinvoinnissa ja tuottavuudessa 

SAK:n tuoreen luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan luottamus työntekijöihin on SAK:laisilla työpaikoilla usein huonolla tolalla. Tulos on huolestuttava, sillä luottamukselliset suhteet lisäävät sekä työntekijöiden hyvinvointia että yritysten tuottavuutta.
06.02.2023 13:00
SAK
Kuva Maskot/Gorilla

SAK:n luottamushenkilökyselyn tulosten mukaan lähes puolella (48 %) SAK:laisten alojen työpaikoista henkilöstö ei osallistu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen yhdessä johdon kanssa. Huonoin tilanne on kuljetusalalla, jonka luottamushenkilöistä yli puolet (56 %) ilmoittaa säännöllisen yhteisen kehittämisen puuttuvan. 

Enemmistö luottamushenkilöistä kokee, että yhteinen kehittäminen parantaa työyhteisön sosiaalisia suhteita ja tuottavuutta. Niillä työpaikoilla, joilla tehdään säännöllisesti yhteistä kehittämistä, noin 70 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo työilmapiirin parantuneen ja työntekijöiden kehittämisaloitteiden lisääntyneen.  Myös tuottavuuden parantumisesta ja tuotteiden sekä palveluiden laadun parantumisesta kertoo selkeä enemmistö (56—61 %) luottamushenkilöistä työyhteisöissä, joilla yhteistoiminta sujuu.

– Luottamuksen rakentumisessa tärkeää on johdon positiivinen asenne henkilöstön tekemiin kehittämisaloitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa usein esimerkiksi sitä, että työntekijöillä on mahdollisuus soveltaa uusia ideoita työssään, SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen sanoo.

SAK:n tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen.

Vain joka viides luottamushenkilö ilmoittaa, että työntekijöillä on sekä aikaa että mahdollisuuksia soveltaa uusia ideoita työssään. Näätänen huomauttaa, että mahdollisuuksien puute ei johdu ideoiden puutteesta, sillä neljä viidestä luottamushenkilöistä kertoo työntekijöiden tehneen esimerkiksi työvälineitä koskevia aloitteita.

– Henkilöstön tekemien kehittämisehdotusten toteuttamiseen pitäisi varata aikaa ja mahdollisuuksia nykyistä enemmän. Työnantajien kannattaisi panostaa luottamuksen vahvistamiseen, sillä se on yksi keskeisimmistä työyhteisön menestystä selittävistä tekijöistä, SAK:n Ari-Matti Näätänen painottaa.

Henkilöstö mukaan suunnittelemaan muutoksia

Henkilöstön ja johdon luottamukselliset suhteet auttavat selviytymistä muutostilanteista. SAK:n kyselyn mukaan muutoksella saavutettiin sille asetettu tavoite 55 prosentin todennäköisyydellä niillä työpaikoilla, joilla henkilöstö pääsi osallistumaan muutoksen suunnitteluun. Jos henkilöstö ei osallistunut suunnitteluun, vastaava luku oli vain 16 prosenttia.

Työpaikoille uusia toimintatapoja kehittävän TYÖ2030-ohjelman tuoreen tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia SAK:n kyselyn kanssa. Tutkimuksen mukaan luottamuksen syntymistä edistävät erityisesti rakentava suhtautuminen henkilöstön esityksiin ja ajan järjestäminen yhteisten asioiden tarkasteluun.
SAK:n luottamushenkilöille tehtyyn kyselyyn vastasi joulukuussa 2022 1095 henkilöä.

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.