Miksi Suomeen tarvitaan laki ihmisoikeusvastuusta?

SAK on mukana Suomi yritysvastuun ykkösketjuun -kampanjassa, jossa tavoitteena on, että Suomeen säädetään ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki. SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka vastaa kolmeen aihetta koskevaan kysymykseen.
06.11.2018 09:15
SAK
Harvat tuotteet tehdään enää alusta loppuun Suomessa. Pitkissä alihankintaketjuissa myös epäeettisen toiminnan mahdollisuus kasvaa. Kuva Gorilla.

Miksi Suomeen tarvitaan ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki?

Pia Björkbacka

– Yritysvastuulaki auttaisi kuluttajia luottamaan siihen, että yritys pyrkii minimoimaan tuotteen valmistukseen liittyviä ihmisoikeusriskejä. Pahimmat ihmisoikeusloukkaukset saataisiin myös estettyä niissä yrityksissä, jotka eivät vapaaehtoisesti huomioi ihmisoikeuksia.

– Harvat tuotteet tehdään enää alusta loppuun Suomessa. Monikansallisissa yhtiöissä tai niiden alihankintaketjujen yrityksissä työntekijöiden oikeus ihmisarvoiseen työhön ei läheskään aina toteudu.

Millä keinoilla yritykset voivat varmistaa, että niiden alihankkijat eivät riko ihmisoikeuksia?

– Täysin aukottomasti sitä ei voida varmistaa. Yritysten vastuullisuudesta kertoo esimerkiksi se, että ne kartoittavat tuotantoketjuissaan mahdollisesti piileviä ihmisoikeusriskejä puolueettoman auditoinnin avulla, käyttävät vastuullisuussertifioituja raaka-aineita sekä tekevät yhteistyötä paikallisten ammattijärjestöjen kanssa.

– Lain tavoite on kannustaa yrityksiä vastuullisuuteen ja siten myös ennalta ehkäistä ihmisoikeusrikkomuksia.

Mitä minä kuluttajana tai työntekijänä voin tehdä sen puolesta, että yritykset huolehtivat ihmisoikeusvastuustaan?

– Kuluttajina ja työntekijöinä voimme tiedustella, miten hyvin yritys varmistaa, että niiden tuotteiden valmistusketjussa ei syyllistytä ihmisoikeusrikkomuksiin. Yritysvastuulain myötä kuluttaja voi paremmin luottaa siihen, että yritys on pyrkinyt minimoimaan tuotteen valmistukseen liittyviä ihmisoikeusriskejä.

– Tutkimusten mukaan yritysten vastuullisuus kiinnostaa ihmisiä ja enemmistö on valmis jättämään epäeettisesti valmistetun tuotteen kaupan hyllylle. Moni kuitenkin pitää ongelmana sitä, että yritysten vastuullisuudesta on vaikea saada riittävästi tietoa. 
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.