Kuusi faktaa ay-liikkeen verotuksesta

Ammattiyhdistysten ja niiden jäsenten verotuksesta käydään aika ajoin vilkastakin keskustelua. Mitä veroetuja ammattiyhdistysliikkeellä siis on ja mihin edut perustuvat?
30.11.2018 09:49 Updated 18.05.2020 11:42
SAK
Kuva: Ismo Pekkarinen / Lehtikuva

Millaisia veroetuja ammattiyhdistyksillä on?

Ammattiliittoja ja niiden keskusjärjestöjä kohdellaan verotuksessa yleishyödyllisinä yhteisöinä. Siksi niiltä ei yleensä peritä veroa oman toiminnan rahoittamiseksi järjestetyistä arpajaisista, myyjäisistä tai muusta vastaavasta varainhankinnasta eikä jäsenlehdistä saaduista tuloista. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ei myöskään peritä veroa sijoitustuotoista. Kiinteistötuloista ne maksavat veroa vain kunnalle.

Millaisia veroetuja ammattiliittojen jäsenillä on?

Ammattiliittojen jäsenet voivat vähentää ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut verotuksessa. Lisäksi liittojen maksamat lakkoavustukset ovat saajille verovapaita 16 euroon asti päivässä.

Mitä veroja ammattiyhdistykset maksavat?

Ammattiyhdistykset ja muut yleishyödylliset yhteisöt maksavat yritysten tapaan veroa liiketoimintansa voitoista. Myös yleishyödyllisten yhteisöjen omistamat yhtiöt maksavat voitoistaan veroa. Muuhun toimintaan liittyvien tavaroiden ja palveluiden hinnoista yhdistykset maksavat arvonlisäveroa kuluttajien tapaan, koska arvonlisäveron voi vähentää vain yritystoimintaan liittyvistä hankinnoista. Työntekijöidensä palkoista yleishyödylliset yhteisöt pidättävät ja maksavat tuloverot normaaliin tapaan.

Nykyisin yleishyödylliset yhteisöt eivät maksa osinkoveroa. Hallitusohjelmassa on sovittu selvitettävän mahdollisuudet ottaa käyttöön 5 prosentin lähdevero ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille. Lähdevero perittäisiin siis myös ammattiyhdistysten saamista osingoista. SAK kannattaa tällaista lähdeveroa, jos sillä ei selvityksen mukaan ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen tai investointeihin.

Mihin ammattiyhdistysten verokohtelu perustuu?

Ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden verotus on kevyempää kuin liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä tai sijoitusyhtiöillä. Yleishyödyllisiksi määritellään verolainsäädännössä yhteisöt, jotka toimivat yleiseksi hyväksi eivätkä tuota toimintaan osallistuville voittoja. Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan ei tarvitse hyödyttää suoraan kaikkia, mutta se ei saa rajoittua pieniin piireihin.

Ammattiyhdistysliikkeen yleishyödyllisyys pohjautuu siihen, että se valvoo monipuolisesti jäsentensä etua ja antaa asiantuntemuksensa myös yhteiskunnan käyttöön. Ammattiliittojen avulla työntekijät voivat parantaa työehtojaan ja vaikuttaa lainsäädäntöön.

Ay-liikkeen toiminta työntekijöiden oikeuksien puolesta hyödyttää koko yhteiskuntaa, ei ainoastaan liittojen jäseniä. Turvallisuus ja luottamus yhteiskunnassa lisääntyvät, kun työntekijöiden ja työttömien oikeuksia ja etuja valvotaan. Yhdessä sopiminen on taannut Suomelle ennakoitavan kehityksen ja vakaat yhteiskunnalliset olot, mikä edesauttaa myös yritysten menestymistä.

Mihin ammattiliittojen jäsenten veroedut perustuvat?

Ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa, koska se on tulonhankkimismeno. Tämä perustuu siihen, että liitot neuvottelevat paremmista palkoista ja pitävät työntekijöiden eduista huolta esimerkiksi oikeusavun muodossa. Verotuksessa saa yleisestikin vähentää ne menot, jotka liittyvät tulojen hankkimiseen.

Työttömyyskassan jäsenmaksua kohdellaan verotuksessa samaan tapaan kuin ammattiliiton jäsenmaksua, joten myös se on vähennyskelpoinen. Kassoista maksettavat työttömyyskorvaukset ovat vastaavasti veronalaista tuloa.

Onko muilla järjestöillä vastaavia veroetuja?

Kaikkia yleishyödyllisiä järjestöjä kohdellaan verotuksessa ammattiyhdistysten tavoin. Yleishyödyllisiksi yhteisöiksi luetaan ammattiliittojen ja niiden keskusjärjestöjen lisäksi muun muassa tiedettä ja taidetta rahoittavat säätiöt, työnantajajärjestöt, maatalouden ja liike-elämän etujärjestöt, puolueet sekä urheiluseurat ja muut kansalaisjärjestöt.

Jäsenmaksujen verovähennysoikeus koskee ammattiliittojen jäsenten lisäksi muun muassa työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen sekä maataloustuottajien MTK:n jäseniä. Yritykset voivat jäsenmaksujen lisäksi vähentää verotuksessaan laajasti muitakin elinkeinotoimintansa kuluja, muun muassa työntekijöidensä palkat ja oikeusapukulut.

Lähteet

Verohallinto: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus
Edilex: Tulonhankkimiskulut ansiotuloista
Lauri Finér: Ay-liikkeen veroedut (Veropolitiikka-blogi 11.11.2018)
Minna Tanska: Myös työnantaja vähentää etujärjestönsä jäsenmaksun verotuksessa (SAK:n blogi 10.6.2014)

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.