Kuolleella planeetalla ei ole hyviä työpaikkoja

Pariisin ilmastosopimus täyttää joulukuussa kaksi vuotta. YK:n ilmastokokoukseen Bonnissa syksyllä osallistunut SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka vastaa kolmeen palkansaajia ja ilmastopolitiikkaa koskevaan kysymykseen.
11.12.2017 17:21
SAK
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka

Miksi ilmastopolitiikka on palkansaajille tärkeää?

– Kuolleella planeetalla ei ole hyviä työpaikkoja. Jos meillä ei ole tervettä luontoa ei meillä ole myöskään varaa luoda elannon turvaavia ja työturvallisuudeltaan hyviä työpaikkoja. Yhteiskunnan resurssit menisivät ilmaston lämpenemisestä ja ilmastotuhoista johtuvien ongelmien, kuten yhdyskuntarakenteen jälleenrakentamiseen ja ruokaturvan varmistamiseen.

– Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen voi myös luoda uusia teollisia- ja palvelusektorin työpaikkoja. Tästä esimerkkinä rikkipesurien ja tuulivoimaturbiinien valmistus tai lämpöpumppujen asentaminen.

– Bonnin ilmastokokousta pidettiin välikokouksena, mutta olen tyytyväinen siihen, että Pariisin sopimuksen kirjaus ilmastopolitiikan vaikutuksista myös työntekijöihin alkaa saada konkreettisia muotoja. Esim. Etelä-Afrikan ja Skotlannin ilmastostrategioissa mainitaan oikeudenmukainen siirtymä ja Suomessa arvioidaan ilmastopäätösten työllisyysvaikutuksia.

– Bonnissa sovittiin siitä, että keskusteluja ei käydä pelkästään valtioiden välillä, vaan myös sidosryhmät, kuten ay-liike, voivat osallistua päästötoimien riittävyyttä arvioivaan keskusteluihin. Voimme näin pitää esillä jatkossakin mm. työllisyyskysymyksiä ja ihmisoikeusnäkökulmaa.

Työntekijät ovat ajaneet Pariisin sopimukseen käsitteen oikeudenmukainen siirtymä. Mitä se tarkoittaa?

– Maailman maat ovat päättäneet, että voidaksemme elää ja toimia tällä planeetalla ihmiskuntana meidän pitää siirtyä vähähiilisen yhteiskuntaan. Työntekijöille on tärkeää, että siirtyminen tapahtuu reilusti ja oikeudenmukaisesti. Tästä on kyse oikeudenmukaisessa siirtymässä.

– Ei voi olla niin, että ihmiset vaan jäävät työttömäksi ilmastopolitiikan seurauksena – pitää olla tarjolla myös uutta työtä ja mahdollisuus nykyistä paremmin uusien asioiden oppimiseen.

– Samalla kun mietitään uusia vähemmän kasvihuonekaasuja päästäviä energiaratkaisuja, on siis huomioitava aina myös työllisyysvaikutukset. llmastostrategioissa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että politiikkatoimien myötä syntyvät työpaikat ovat sellaisia, että niistä saatavalla palkalla tulee toimeen.

– Suomessa oikeudenmukainen siirtymä voi tarkoittaa esimerkiksi muutosturvan kehittämistä. Työntekiiät voisivat aloittaa uudelleenkoulutuksen jo työsuhteen aikana eikä vasta irtisanomisten varmistuessa.

Millaisena näet ilmastopolitiikan ja ilmastonmuutoksen tulevaisuuden?

– En ole kovinkaan optimistinen tällä hetkellä. USA:n irtaantumispäätös YK-järjestelmästä näkyy. Muutkin maat ja alueet ovat alkaneet katsoa asiaa enemmän kansallisten intressien näkökulmasta. Se on ongelmallista ja surullista, koska ilmastonmuutos jos mikä on globaali ongelma.

Johannes Waris

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.