Hallituksen esitys työnantajavelvoitteiden kiertämisen ehkäisemiseksi on askel oikeaan suuntaan

SAK on tyytyväinen, että hallitus on saanut valmiiksi esitysluonnoksen, jolla ehkäistään työnantajavelvoitteiden kiertämistä ja työsuhteen naamiointia muuksi sopimussuhteeksi. Suomen suurin palkansaajajärjestö on pitkään ajanut lainsäädäntöön muutosta, joka estäisi tosiasiallisen työsuhteen naamioimisen itsensätyöllistämiseksi, kevytyrittäjyydeksi tai muulla nimellä kulkevaksi toiminnaksi, josta puuttuu työsuhteeseen kuuluva turva.
04.05.2022 06:54
SAK
Kuva: iStock.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi työsopimuslain 1 §:ään vaatimus kokonaisharkinnasta, kun arvioidaan, onko kyseessä työsuhde vai yrittäjyys.

SAK:n lakimies Paula Ilveskivi. Kuva: Patrik Lindström.

– Tarve sääntelyn täsmentämiselle on ilmeinen, koska työn teettäminen työsuhteen sijaan erilaisina toimeksianto- ja kumppanuussopimuksina on yhä lisääntyvä ilmiö suomalaisessa työelämässä. Erityisesti alustatyössä työsuhteeseen kuuluvia työnantajavelvoitteita ja työvoimakustannuksiin liittyvää liiketoimintariskiä siirretään työnantajilta työntekijöiden kannettavaksi, mutta ilmiö näyttää laajenevan yhä useammalle toimialalle, SAK:n lakimies Paula Ilveskivi toteaa.

– Olennaista on, että nämä työntekijät jäävät nykyisin vaille työsuhteeseen liittyvää turvaa. Työntekijöille ei ole tarjolla helposti saavutettavia ja edullisia keinoja, joilla työntekosuhteen oikeudellinen luonne saataisiin vahvistettua.

SAK pitää tärkeänä, että esitysluonnoksen jatkovalmistelussa tuodaan vahvemmin esiin niitä seikkoja, jotka puhuvat työsuhteen puolesta. Nyt luonnoksessa painottuu liikaa oikeussuhteen yrittäjäluonnetta perustelevat seikat.

Lakihanke on ollut hallituksen valmisteltavana jo pitkään, mutta se ei ole saanut varauksetonta kannatusta. Hankkeeseen kriittisesti suhtautuva työnantajapuoli jätti esitysluonnokseen eriävän mielipiteen. SAK:n Paula Ilveskivi kummeksuu työnantajapuolen intoa tukea sellaista yritystoimintaa ja liiketoimintamallia, jossa kilpailuetua pyritään saamaan työntekijöiden oikeuksia polkemalla ja työvoimakustannuksia alentamalla.

– Työvoimastaan huolta pitävät työnantajat voivat jäädä tässä kilpailuasetelmassa altavastaajiksi, mikä voi ruokkia ilmiön laajenemista. Häviäjiä eivät siinä tapauksessa ole pelkästään työntekijät, vaan kielteiset vaikutukset kohdistuvat myös hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan rahoituspohjaan, josta lasku koituu lopulta veronmaksajien taakaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt kolmikantaisen sääntelytyöryhmän mietinnön ja siihen sisältyvän luonnoksen hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle. SAK pitää tärkeänä, että lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys annetaan eduskunnalle viipymättä, jotta työnantajavelvoitteiden kiertämistä ehkäisevä lainmuutos saadaan käsiteltyä tällä vaalikaudella. Työntekijöiden perusteetonta luokittelua yrittäjiksi ja niin kutsutuiksi kevytyrittäjiksi tulee SAK:n mukaan suitsia pikaisesti, ennen kuin ilmiö murentaa koko suomalaisen työelämän perusrakenteita.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.